Lúa mì

Thường kích thích đường tiêu hóa và là một thứ “tạo chất nhầy”. Thử dùng bánh mì làm bằng các loại ngũ cốc khác như lúa mạch đen, và dùng các thứ bột điểm tâm làm từ gạo. Đậu lăng: thường tạo thành một lượng chất khí nhiều, gây phiền phức trong ruột. Nấm: thuộc…