Sự lão hóa

Đến một giai đoạn nhất định của phát triển lão hóa cần phải nhanh chóng làm sao tăng thêm sức khỏe của con người lúc về già và giảm đi những biến đổi theo tuổi tác. Sự lão hóa đã trở thành một trong những vấn đề trung tâm của môn học tự nhiên hiện…