Chiều cao người việt nam luôn luôn thấp hơn người Âu-Mỹ và người Nhật

Những biến đổi đó do bởi mất đi tính chất đàn hồi và bởi sự bẹt xuống của các đĩa sụn đệm giữa các đốt sống, cũng như do giảm trương lực cơ thần kinh mà dẫn đến bàn chân bẹt (pesplanus) và làm suy giảm tư thế đứng của thân. Như vậy nghiên cứu…