Tin tức

Ăn kiêng để giảm cân Sống lâu và di truyền

Ăn kiêng để giảm cân Sống lâu và di truyềnNgười ta đã xác định được cội nguồn của các vị quận công và huân tước trong vòng nhiều thế kỷ và cho rằng có sự tương quan giữa tuổi thọ của cha với các con trai, cũng như của anh em trai.
Tất cả các nhà nghiên cứu đều nhất trí là: các yếu tố di truyền và môi trường đều có ý nghĩa đối với vấn đề trường thọ. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có sự nhất trí về mặt tương quan giữa các yếu tố này của hiện tượng trường thọ. Tồn tại mấy quan điểm khác nhau để xác định mối liên hệ giữa các yếu tố này. Trước tiên là yếu tố thuộc hệ tộc. Ở Anh người ta đã xác định được cội nguồn của các vị quận công và huân tước trong vòng nhiều thế kỷ và cho rằng có sự tương quan giữa tuổi thọ của cha với các con trai, cũng như của anh em trai. Ở Mỹ trên ba nghìn người của một dòng họ được nghiên cứu, người ta cho thấy tuổi thọ trung bình của thế hệ con cháu có cha mẹ chết trước tuổi 60, thấp hơn 20 năm so với các đối tượng có cha mẹ sống trên 80 tuổi. Nhà lão khoa người Anh Pearl R, đã xác định được là 86% số người sống tới 90-100 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc cùng có cha lẫn mẹ là những người trường thọ. Theo các số liệu khác thì các yếu tố môi trường có ý nghĩa lớn đối với tuổi thọ. Các nhà nghiên cứu Xô Viết đã tính lại các số liệu của Pearl. Họ khẳng định rằng trước 70 tuổi tồn tại một số mối liên hệ con cháu, sau đó mối liên hệ này sẽ mất. Rất có thể những mối tương quan này trong các quần thể khác nhau không giống nhau. Ví dụ – sự trường thọ ở Ucra-ina, A-déc-bai-gian vai trò của các yếu tố di truyền lớn hơn so với Ab-kha-zia. Trong những điều kiện thuận lợi (cụ thể là khí hậu – địa lý) mức ảnh hưởng di truyền có thể ít hơn và các yếu tố môi trường có ý nghĩa lớn hơn.
Những số liệu quan trọng về bản chất trường thọ đã thu được trong phân tích quần thể do các nhóm nghiên cứu tại Ab-kha-zia, A-déc-bai-gian, Ucra-ina tiến hành trong những năm gần đây Họ đã cho thấy tình trạng chức năng của hệ thần kinh và tim mạch, chuyển hoá lipid, chất môi giới và phản ứng miễn dịch của họ hàng của những người sống lâu xẩy ra chậm hơn so với những người khác trong quần thể của một vùng. Việc tính các chỉ số tích phân của tuổi sinh học hệ tim mạch của những người sống ở Ab-kha-zia và A-dec-bai-gian đã chứng minh rằng: chỉ số này ở những người họ hàng của những người sống lâu thấp hơn đáng kể (ở người có tuổi là 7,7, người già là 15 tuổi), sức bền của hệ tim mạch cao hơn. Các quy luật tương tự đã được các nhà lão khoa Trung Quốc và Phần – Lan tìm thấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *