Tin tức

Ảnh hưởng của môi trường đối với sự già hóa của con người

Sự rối loạn thô bạo điều kiện sống của con người là phản ứng dây chuyền ảnh hưởng tới tuổi thọ từng người.
Đối với Việt Nam vấn đề có ý nghĩa lớn là mở rộng việc sử dụng các thành quả vệ sinh lao động một cách có tổ chức và khoa học.
Một vấn đề tổng thể cuối cùng nữa là: con người và môi trường xung quanh. Hoàn toàn đúng – hiện nay người ta viết và nói nhiều đến vấn đề này. Vấn đề “lão hóa và môi trường xung quanh’’ đòi hỏi sự giải thích đặc biệt, khẳng định và kêu gọi mọi người: đó là vấn đề liên quan đến từng người, tới tất cả chúng ta, tới tất cả các cư dân. Cuộc đấu tranh vì môi trường trong lành là nhiệm vụ chung của mọi người. Những thành công của lĩnh vực khoa học này ở một nước nào đó sẽ có giá trị đối với cả loài người. Bất kỳ niềm mong muốn nào của các nhà khoa học nhằm tăng tuổi thọ, loại bỏ các bệnh cơ bản của con người cũng đều vô nghĩa nếu sự ô nhiễm môi trường cứ một ngày tăng, mối tương quan khí quyển bao quanh ta bị phá vỡ. Khó có thể thấy hết được các hậu quả ảnh hưởng của môi trường lên sự già hóa và tuổi thọ của con người. Một nghịch lý, khi hiện nay rất nhiều tổ chức khoa học đang tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường, cụ thể là các hóa chất, lên các quá trình chuyển hóa trong cơ thể, lên các cơ quan, lên sự xuất hiện một số bệnh, thì lại quên mất vấn đề cơ bản là: xác định ảnh hưởng của chúng lên tiến triển già hóa, tuổi thọ.
Ảnh hưởng của môi trường xung quanh, đặc biệt là sự thay đổi thành phần hóa học của nó lên con người, được nghiên cứu chủ yếu không dựa vào đặc điểm lứa tuổi… Có nghĩa là ảnh hưởng của nó lên con người chung chung! Trong tập sách này, ở những phần khác nhau, chúng tôi đã đưa ra khá nhiều dẫn chứng khẳng định rằng: khi về già cơ thể nhạy cảm hơn đối với nhiều hóa chất. Không biết đặc điểm phản ứng của con người thuộc các lứa tuổi khác nhau đối với sự thay đổi môi trường xung quanh, thì các nhà vệ sinh học sẽ không thể đề xuất được các biện pháp thật sự khoa học nhằm bảo vệ và làm trong sạch khí quyển.
Hầu hết các nhân loại đã thoát khỏi ảnh hưởng của chọn lọc tự nhiên, song nó vẫn là một phần của thiên nhiên. Đó chính là nguyên nhân tại sao sự rối loạn đáng kể các chu kỳ thiên nhiên dứt khoát sẽ ảnh hưởng tới con người. Sự rối loạn thô bạo điều kiện sống của con người là phản ứng dây chuyền ảnh hưởng tới tuổi thọ từng người trong chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *