Tin tức

Biện pháp ngăn chặn sự già hóa

Tăng dần sự không tương xứng giữa giá trị nghiên cứu bản chất các cơ chế lão hóa.
Đó là nguyên nhân tại sao chính sách quốc gia của mỗi nước phải nhằm mục đích bảo vệ môi trường xung quanh, khí quyển.
Giả thiết rằng, về mặt lý thuyết có thể loại bỏ được các bệnh cơ bản đặc trưng cho con người hiện đại. Vậy điều này có cho phép mọi người tận dụng chương trình sinh học của cuộc sống và chỉ chết lúc rất già hay không? Hiển nhiên là không! Sự già hóa dứt khoát sẽ hạn chế khả năng thích nghi của cơ thể, cuối cùng nó sẽ không thích ứng được cả với tác động của các kích thích. Sự xung đột này giữa cơ thể chưa thích nghi và môi trường ở một số người cao tuổi sẽ đưa đến rối loạn hoạt động của cơ thể, xuất hiện bệnh lý và bệnh tật.
Việc tìm kiếm các biện pháp ảnh hưởng tới tiến triển già hóa cơ thể chỉ được một số rất ít tập thể các nhà khoa học tiến hành. Một trong số các nghịch lý của sinh – y học hiện đại là: tăng dần sự không tương xứng giữa giá trị nghiên cứu bản chất các cơ chế lão hóa, giữa thực tế của các thành tựu thực hành trên lĩnh vực này và với sự quan tâm chưa đúng mức của các tập thể tiến hành nghiên cứu chúng. Các nhà dân số học và các nhà lâm sàng, các nhà vệ sinh và sinh vật học bàn luận rộng rãi vấn đề: các thành tựu của những nhà bác học trong cuộc đấu tranh với bệnh tật cơ bản sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tuổi thọ con người. Có thể đặt câu hỏi khác đi, về mặt nguyên tắc cách ngăn chặn bệnh tật? Tiếc rằng cách đặt vấn đề như vậy chưa được đề cập tới! Về mặt lý thuyết có thể coi là bằng cách nào đó các nhà bác học đã thay đổi, làm chậm lại tốc độ già hóa. Điều đó về cơ bản có thể ảnh hưởng tới tần số xuất hiện và tuổi xuất hiện các bệnh thuộc hệ tim mạch, sự tạo thành u ác tính. Kết luận này dựa trên cơ sở số lớn các kết quả khẳng định mối quan hệ giữa những thay đổi chuyển hóa và chức năng do tuổi tác và sự xuất hiện rối loạn, bệnh lý của chúng.
Như vậy, sự thay đổi nhịp độ lão hóa – đó là sự dự phòng bệnh tật có hiệu quả hơn cả. Tiếc rằng, hiện nay vấn đề này còn ít được quan tâm. Khi tác động, ngăn chặn, phẫu thuật, đưa thuốc vào cơ thể v.v, bác sĩ chưa nghĩ tới vấn đề cơ bản nhất: về tuổi thọ. Thí dụ: y học hiện đại sử dụng hàng ngàn loại thuốc mà không biết ảnh hưởng của chúng tới tuổi thọ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *