Tin tức

Các mạch máu dưới da

Trong da có 5 cụm mạch máu:
Cụm thứ nhất là cụm mạch máu nhủ bì, nằm ở phần trên lớp nhủ bì của chân bì, mỗi nhánh mạch máu cung cấp từ 1 đến 3 dinh dưỡng nhủ bì. Cụm thứ hai là cụm mạch máu dưới nhủ bì, có tác dụng ngang với biểu bì, đồng thời dự trữ máu, có thể làm ảnh hưởng đến màu sắc của da. Cụm thứ ba là cụm mạch máu trong chân bì, nằm phía sâu trong chân bì. Ở cụm này nhiều tĩnh mạch, ít động mạch. Tác dụng chủ yếu là điều tiết sự tuần hoàn của máu giữa các cụm mạch máu. Cụm thứ tư là cụm mạch máu dưới chân bì, nằm phía trên tổ chức mỡ hạ bì, có tác dụng cung cấp dinh dưỡng cho nhú bì của lông, cho tuyến bã, tuyến mồ hôi và ống bài tiết. Cụm thứ năm là cụm mạch máu hạ bì, có nhiều động mạch, ít tĩnh mạch, cung cấp chất cho tổ chức hạ bì.
Những dây thần kinh ở da
Da có thể cảm nhận được xúc giác (cảm giác tiếp xúc), cảm giác nóng, cảm giác lạnh, cảm giác đau, cảm giác ngứa, cảm giác nén, ép là vì trong da có hệ thống thần kinh.
Thần kinh trong da có 2 loại: Thần kinh cảm giác và thần kinh vận động. Hai loại thần kinh này truyền phản xạ, cảm giác của da đến trung khu thần kinh, làm cho cơ thể thích ứng được với các thay đổi bên ngoài, duy trì hoạt động bình thường. Thần kinh truyền tác động và có tác dụng thông qua sợi thần kinh. Cấu tạo của sợi thần kinh rất phức tạp, chia thành: sợi thần kinh hữu tủy, sợi thần kinh hữu tủy, sợi thần kinh vô tủy và các đầu mút của dây thần kinh. Trong đó, đầu mút dây thần kinh chia thành đầu mút dây thần kinh thực vật, đầu mút dây thần kinh cảm giác và tiểu thể cuối. Tiểu thể cuối thường còn có các bộ phận cảm nhận khác như xúc giác, ôn giác, thống giác… kết cấu đặc biệt này phân thành các điều khiển cảm giác khác nhau. Cảm giác ngứa sẽ truyền qua đầu mút dây thần kinh tự do hoặc mạng lưới đầu mút thần kinh tự do hoặc mạng lưới đầu mút dây thần kinh xung quanh mao nang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *