Tin tức

Cách xác định tuổi sinh học

Cách xác định tuổi sinh họcMột phương pháp đưa ra chuẩn đoán không bệnh học, nó hướng đến đánh giá sức khỏe về mặt định lượng một cách có nguyên tắc.
Một vấn đề không kém phần quan trọng là quan điểm ứng dụng của nó – chính là ta xác định từng thời điểm của “quỹ đạo sức khỏe” tương ứng với tuổi sinh học của mỗi một cá thể, cụ thể giúp con người biết được một cách đích thực mình đang ở vào thời điểm nào của chu trình sống. Như vậy, việc đánh giá tuổi sinh học một cá thể đã cho là đánh giá sức khỏe của nó với ý nghĩa biểu thị thực chất sự lão hóa. Vậy đây không phải chẩn đoán bệnh học mà là chẩn đoán sinh học chung, hiện nay người ta còn gọi là chuẩn đoán lão khoa (khác với những chẩn đoán mà ta đã biết từ trước đến nay).
Xác định tuổi sinh học là một phương pháp đưa ra chuẩn đoán không bệnh học, nó hướng đến đánh giá sức khỏe về mặt định lượng một cách có nguyên tắc. Mà như chúng ta đã biết, tổ chức Y tế thế giới nêu lên định nghĩa: “sức khỏe không phải chỉ là không có bệnh và tật mà là một trạng thái hoàn toàn dễ chịu về mặt thể chất, tinh thần và xã hội”, cho nên đánh giá sức khỏe là một việc rất khó khăn. Tính chất phức tạp có hệ thống của cơ thể trong bối cảnh môi trường tự nhiên và xã hội đã hạn chế khả năng đo đạc trạng thái con người hay động vật về mặt định lượng. Sự tìm kiếm một giải pháp thỏa đáng chính là nghiên cứu mối liên quan giữa khái niệm tuổi sinh học và vấn đề đánh giá sức khỏe.
Theo ý kiến của một số tác giả thì chuẩn đoán được chia làm ba loại: chẩn đoán bệnh học, tiền bệnh học và không bệnh học. Chuẩn đoán không bệnh học bao gồm: chuẩn đoán chức năng, xác định tuổi sinh học, chẩn đoán khả năng làm việc chung theo chuyên ngành (có nghĩa là đánh giá khả năng làm việc chung theo nghề nghiệp chuyên môn), giám định khả năng lao động. Người ta cũng hy vọng tìm thấy một mô hình có thể nói lên tình trạng của cá thể trong hệ thống tọa độ “sức khỏe – bệnh tật”. Một khi đã chọn được mô hình thích hợp (có nghĩa là cách chẩn đoán) sẽ xác định, đồng thời sẽ tìm thấy phương pháp khảo cứu. Thực hành y học hiện đại trước tiên dựa trên chẩn đoán bệnh học,nhưng trong trường hợp giải quyết nhiệm vụ phòng bệnh, phục hồi chức năng lao động và xã hội cho người không khỏe, bệnh nhân, thì việc chẩn đoán bệnh học và không bệnh học đều có ý nghĩa quan trọng. Rõ ràng những biện pháp chẩn đoán khác nhau không những không loại trừ lẫn nhau mà còn bổ sung cho nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *