Tin tức

Cân nặng trung bình

Các tác giả cho rằng có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cân nặng cũng như chiều cao của trẻ sơ sinh.
Sau khi sinh phần phụ gia của trẻ em Việt Nam tăng nhanh, nhưng sau đó chậm dần lại. Điều đó thể hiện rõ ở phần phụ gia của năm quý đầu tiên (mỗi quý là 6 tháng) là: 3,6 kg,1,5 kg,1,1 kg,0,9 kg,0,8 kg (Vũ Duy San và cs, 1977; Nguyễn Quang Quyền và cs, 1976); nó cũng phù hợp với cách biểu diễn của Brody (1945) bằng phương trình tăng trưởng “tự ức chế” với đường cong lồi. Giá trị trung bình cân nặng trẻ em sơ sinh Việt Nam bằng 3,07 với nam và 3,02 kg với nữ (Đỗ Đình Hồ, 1982). Cân nặng trung bình của trẻ em Nga sơ sinh ở thành phố (1965-1975) là 3,5 kg ( từ 3,36-3,64 kg) ở nam, còn đối với nữ: 3,4kg (3,24-3,46kg); dao động mang tính chất cá thể ở trong giới hạn từ 2,6 kg đến 4,5kg (bình thường). Theo ý kiến của tác giả khác (Nga) cân nặng của trẻ sơ sinh dao động từ 3,2 đến 3,6 kg. Cân nặng của trẻ sơ sinh nam trung bình bằng 3,4kg; với nữ -ít hơn từ 100-200g. Các tác giả cho rằng có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cân nặng cũng như chiều cao của trẻ sơ sinh. Trong hai tháng đầu tiên trẻ em được tăng cân hàng ngày trung bình là 30g. Cuối năm thứ nhất phần phụ gia giảm đến 10g/ngày. Nếu không nuôi bằng sữa mẹ thì trẻ em sẽ chậm lớn trong thời gian đầu so với trẻ cùng tuổi, nhưng đến năm thứ hai sự khác biệt đó hầu như mất hẳn, Cân nặng trung bình của trẻ em nam một năm tuổi bằng 10,3kg, với nữ -9,8kg. Dao động cân nặng trong nhóm từ 9,0 đến 10,7kg. Theo số liệu của M.V.Antropova (1983) từ lúc sinh cho đến một tuổi cân nặng tăng đến 6,5-7,7kg (tăng gấp ba). Thời kỳ này bằng sự thích nghi dần của đứa trẻ với môi trường ngoài, đồng thời với cường độ lớn nhất của quá trình tăng trưởng so với toàn bộ các thời kỳ tiếp theo. Sang năm thứ hai phần phụ gia cân nặng ít hơn so với năm đầu. Ở trẻ em nam cân nặng tăng từ 1,5 đến 2,8kg, ở nữ- 1,9kg đến 2,9kg.
Từ 3 đến 7 tuổi và những năm tiếp theo các chỉ số về thể chất của trẻ em Việt Nam tiếp tục tăng: về cân nặng từ 1,23 đến 2,28 kg/năm. Đối với trẻ em Liên Xô (trước đây) cùng với lứa tuổi nói trên là 2,0 đến 3,0 kg/năm (Antropova, 1983). Nếu như ở trẻ em “chưa phân giới tính” thì chỉ số cân nặng giống nhau cả ở nam và nữ, thì ở thời kỳ tiếp theo sẽ không còn trùng nhau, thời gian chênh lệch bước vào thời kỳ khác biệt là một năm. Ở nữ cường độ gia tăng phát triển thể chất được bắt đầu sớm hơn nhưng cuối cùng quá trình hoàn thiện sinh dục và tăng trưởng cũng kết thúc sớm hơn.

Chỉ mất 30s để đọc thông tin này::

Thực phẩm chức năng gh-creation hỗ trợ phát triển chiều cao nổi tiếng của Nhật Bản dành cho độ tuổi từ 10 đến 30 tuổ, bổ sung dưỡng chất giúp cải thiện, tăng cường nội tiết tố tăng trưởng giúp bạn có thể phát triển chiều cao tối đa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *