Tin tức

Chiều cao thân thể

Nó khác nhau rất nhiều tùy theo cá thể cũng như lứa tuổi, giới, chủng tộc và sự khác biệt do lãnh thổ.
Trong hội nghị chuyên đề ở Leningrad (trước đây) (1962) và hội thảo quốc tế do tổ chức y tế thế giới (WHO) chủ trì về chuyên đề lão khoa tại Kiev (1963) đã đưa ra sự phân loại, theo đó họ chia ra làm ba chu kỳ mang tính thời gian. Thời kỳ muộn của phát triển cá thể con người được chia:1) tuổi trung niên từ 45 đến 59 tuổi, 2) người có tuổi từ 60-74 tuổi, 3) người già – từ 75 tuổi trở lên. Trong chu kỳ cuối cùng người ta tách ra một nhóm từ 90 tuổi và già hơn gọi là người sống lâu (còn gọi là đại thọ) . I.A.Arshavsky cho rằng sự phân chia các thời kỳ của giai đoạn suy thoái thành người có tuổi người già và người sống lâu con tùy thuộc nhiều điều kiện, vì hiện nay sinh lý học chưa đưa ra được những số liệu có cơ sở cho những đặc điểm khác nhau mang tính chất định tính của những chu kỳ này.
Sự phân chia các thời kỳ theo lứa tuổi của nửa sau cuộc đời con người rất phức tạp, vì do mức độ tăng tuổi thọ đã làm đảo lộn những biểu hiện thời gian cho lứa tuổi “có tuổi” già”… (Frolkis, 1982). Quyết nghị của hội nghị chuyên đề sinh lý lứa tuổi (1965) đã thừa nhận sự phân định các thời kỳ theo lứa tuổi của cuộc sống con người (bảng 2)
Biến đổi một số chỉ số hình thái trong quá trình phát triển cá thể người Việt Nam
Chiều cao thân thể
Chiều cao thân thể là một dấu hiệu về hình thái. Nó khác nhau rất nhiều tuỳ theo cá thể cũng như lứa tuổi, giới, chủng tộc và sự khác biệt do lãnh thổ. Những tài liệu thu được về biến đổi chiều cao theo tuổi của người Việt Nam (để phân biệt với các cư dân và dân tộc khác) nêu lên trong bảng 4 cho thấy đến 9-10 tuổi giữa nam và nữ không có sự khác biệt rõ rệt về chiều cao, nhưng giữa các nhóm tuổi trong phần phụ gia chiều cao hàng năm có sự khác nhau( p<0.05).
Từ 10-11 tuổi nữ lớn nhanh hơn nam và đến 11 tuổi thì đuổi kịp nam giới về chiều cao. Vào cuối tuổi 12 chiều cao trung bình đạt đến 130,65 cm ở nam và 130,86 cm ở nữ. Đến tuổi 13 nữ vượt nam giới về chiều cao, tạo nên “giao chéo lần thứ nhất” (p<0,01) trên đường cong tăng trưởng, nữ trở nên cao hơn nam. Muộn hơn – từ 15 tuổi, khi nam giới chuyển sang pha tăng nhanh dậy thì, nam giới lại vượt nữ về chiều cao (p<0,01) tạo nên “giao chéo lần thứ hai”.
Trong thời kỳ hoàn thiện sinh dục ở nam và nữ có số phụ gia hàng năm là 5-5,5 cm.

Chỉ mất 30s để đọc thông tin này::

Sản phẩm gh creation của Nhật giúp bé tăng chiều cao trong độ tuổi dậy thì và có thể sử dụng để tăng chiều cao cho đến tuổi 30, giúp cải thiện, bổ sung hoocmon tăng trưởng giúp con người cải thiện chiều cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *