Tin tức

Chức năng tiết ra ngoài của tuyến tuỵ giảm theo tuổi

Trong hàng loạt trường hợp khó quyết định do bởi cái gì đã gây nên giảm bài tiết dạ dày – bởi các quá trình sinh lý mang tính quy luật theo tuổi hoặc diễn ra một cách tiềm tàng trong quá trình lão hóa do viêm dạ dày mạn tính.
Nhiều tác giả đã chứng minh rằng chức năng tiết ra ngoài của tuyến tụy bị giảm theo tuổi. Sự giảm chức năng ngoại tiết (exocrine) khá rõ khi bài tiết tự phát. Thí dụ, ở người có tuổi và người già khi tiết dịch tự phát sẽ đưa đến giảm hoạt tính của lipase, của tripsin, của amylase, của lượng bicarbonat, của khối lượng dịch. Sử dụng tác nhân kích thích của bài tiết tụy sẽ làm lộ rõ hơn sự suy giảm chức năng tiết của tuyến tụy khi già. So với người trẻ, hoạt tính lipase ở tuổi 60-69 sẽ bị giảm đi sấp xỉ 2 lần, còn ở tuổi 80-89 là 3 lần khi sử dụng xecretin (hormon dịch tràng cũng như pancreozimin) – cholexystokinin (pancreozimin là enzym kích thích tụy của tá tràng; cholexystokinin là hormon do niêm mạc tá tràng tiết ra khi có acid hoặc mỡ đi qua rồi thông qua đường dịch thể mà kích thích túi mật co bóp). Trong những điều kiện này, khi nghiên cứu hoạt tính của tripsin đã làm lộ rõ sự suy giảm của nó ở người có tuổi và người già xấp xỉ 2 lần so với mức của men này ở người trẻ, ngoài ra sự khác biệt về mức tripsin giữa người có tuổi và người già không đáng kể. Hoạt tính của lipase sẽ bị giảm theo tuổi. Ở tuổi 60-69 so với tuổi trẻ nó sẽ bị giảm đi 2,5 lần sau khi đưa acid clohydric vào, và giảm 2 lần sau khi đưa xecretin vào, ở tuổi 80-89 tương ứng là 4,2 lần và 2,5 lần. Đưa pancreozimin-cholexystikinin vào sẽ gây ra những biến đổi mức lipase theo tuổi ít nhất. Khối lượng dịch tụy và mức bicarbonat (đặc biệt sau khi dùng tác nhân kích thích) sẽ bị giảm xuống khi già. Thí dụ, ở người có tuổi và người già khối lượng dịch tụy sau khi đưa acid clohydric vào sẽ giảm 2,5 lần, còn sau khi đưa xecretin sẽ giảm 1,5 lần so với những người trẻ. Ở tuổi 60-69 so với người trẻ mức bicarbonat trong dịch tụy bị giảm 3,5 lần sau khi đưa acid clohydric vào và 1,8 lần sau khi đưa xecretin vào. Ở tuổi 80-89 so với tuổi trẻ mức bicarbonat bị giảm đi 4 lần sau khi đưa acidclohydric vào, và giảm đi 2,2 lần sau khi đưa xecretin vào. Theo số liệu của nhiều tác giả giữa biến đổi hoạt tính của amylase, lipase, tripsin và sự lão hóa của con người có mức tương quan khá cao. Giữa lượng kiềm bicarbonat, clorua, thể tích tá tràng chứa và lão hóa có mối tương quan mức trung bình. Nhiều tác giả khác cũng phát hiện sự phụ thuộc tương tự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *