Tin tức

Chuột rút chỉ là một trường lực cơ quá mạnh

Các trung tâm cao của nó có thể kiểm soát trương lực của bạn. Đó là lý do để cho sự phóng thích tâm thần. Khi một cơ mang một thông điệp đến để yêu cầu trương lực cơ và nó gặp điểm thứ nhất của khớp thần kinh trong tủy sống nó gặp ở đó các lệnh chỉ huy của tâm trí ý thức và bán ý thức. Ở đó nó có thể hoặc tăng hoặc giảm trương lực cơ. Bạn có thể nhân lên các tác dụng đó nhờ vào các tên lửa chỉ huy của quyền lực tâm thần, gửi đến nơi thứ hai của điểm khớp thần kinh, ra lệnh cho nó làm như trên.
Tại sao sự co lại của trương lực cơ lại cần thiết cho việc tăng cường sự dẻo dai của thể lực? Bởi vì, sau khi làm cho các cơ nhắc lại các cử động giống nhau trong một thời gian nào đấy, các cơ cuối cùng bị chuột rút. Chuột rút chỉ là một trường lực cơ quá mạnh và cơ dễ bị khi quá mệt mỏi. Sự dẻo dai sẽ kéo dài hơn nếu có thể làm lui các cơn chuột rút lại. Phải thực hành và thu được một sự kiểm soát của quyền lực tâm thần trên các trung tâm tê liệt của trương lực cơ trong tâm trí ý thức và bán ý thức và có thể làm duỗi một cách tốt sau khi dùng các cơ, làm cho nó không thể bị mệt. Các cơ không rời nhau ra nhưng chúng thư giãn hoàn toàn sau mỗi khi co lại. Nó sẽ tránh được sự mệt mỏi và cả sự mệt mỏi của điểm khớp thần kinh.
Bài tập để phát triển trương lực cơ được kiểm soát bởi quyền lực tâm thần.
Nâng một vật nặng hoặc lên xà đơn.
Nâng một vật dễ tập hơn lên xà. Nếu người ta đã quá tuổi trung bình, ngồi xuống và giơ thẳng tay lên qua vai. Làm như thế cho đến khi nào bị mệt (không nên tập khi đứng, tốn nhiều năng lượng).
Khi bạn hạ tay xuống, thư giãn hoàn toàn
Khi bạn cảm thấy mệt hơn. Khi tập nâng và hạ một trọng lượng như thế, gửi ngay một tên lửa điều khiển của quyền lực tâm thần tăng mạnh đến tâm trí ý thức và bán ý thức để làm thư giãn cánh tay mỏi cứng, và cùng lúc đó nhìn thấy và cảm thấy nó đang thư giãn.
Khi giơ tay lên, hãy làm với ít tốn năng lượng nhất.
Làm bài tập này cách một ngày lần trong một tuần lễ.
Làm lại bài tập trên. Nhưng bây giờ, ngay từ lúc bắt đầu, gửi ngay cho tâm trí ý thức một tên lửa hiệu của quyền lực tâm thần để nâng các vật nhẹ lên, trọng lượng của cơ thể bạn và của cánh tay bạn với ít năng lượng nhất, nhưng cũng với tốc độ như bài trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *