Tin tức

Điều kiện tự nhiên và tuổi thọ của quần thể

Những khác biệt theo mùa về thành phần lứa tuổi và tốc độ hồi phục của nó trong các chu kỳ sống khác nhau của môi trường.
Sự tồn tại của loài đòi hỏi không phải những cá thể riêng biệt, mà là các nhóm gồm những cá thể sống chung, liên kết trong một hệ thống nhất chức năng. Cấu trúc lứa tuổi là một trong những dấu hiệu đặc biệt của trạng thái quần thể. Đặc điểm hàng đầu là số nhóm tuổi và sự tương quan về mặt số lượng của chúng. Phân tích sâu sắc hơn phải đề cập đến những khác biệt theo mùa về thành phần lứa tuổi và tốc độ hồi phục của nó trong các chu kỳ sống khác nhau của môi trường. Các đặc điểm phát triển phản ứng thích nghi ở các động vật có lứa tuổi khác nhau, những khác biệt về sức chống đỡ của chúng đối với các yếu tố môi trường thay đổi, các đặc điểm đối với các yếu tố môi trường thay đổi, các đặc điểm sinh lý của động vật có ý nghĩa đặc biệt đối với cấu trúc lứa tuổi. Tính phức tạp cấu trúc lứa tuổi của quần thể chủ yếu được xác định bởi tuổi thọ và mức sinh sản của loài. Cấu trúc các lứa tuổi trong quần thể thường dưới dạng hình tháp. Trong đó giá trị mỗi bậc tương ứng với số lượng hoặc phần trăm của nhóm tuổi. Đáy của hình tháp tương ứng với nhóm tuổi sinh sau. Nhóm tuổi của động vật trên đỉnh bị thu hẹp phản ánh khả năng tồn tại mỏng manh, đó là nhóm tuổi già trong quần thể.
Trong điều kiện tự nhiên cấu trúc lứa tuổi ở đa số loài bị thay đổi nhiều. Rất dễ thấy sự xáo trộn mối tương quan của các nhóm tuổi theo mùa trong năm, theo các pha khác nhau của chu trình quần thể và theo mùa săn bắn của con người v.v. Những biến đổi cấu trúc tuổi trong quần thể liên quan với cường độ sinh sản và mức tử vong. Nếu tăng số lượng động vật trưởng thành cao hơn 50% nói lên sự lão hóa của quần thể, còn bình thường tăng tỷ lệ. Những con trẻ – đó là sự trẻ hóa quần thể. Thậm chí trong những điều kiện tối ưu hoặc gần tối ưu sự chọn lọc đã loại ra khỏi quần thể những con vật chưa có biểu hiện suy giảm khả năng sinh sản và già!
Ở những điều kiện tối ưu và khi quần thể có cấu trúc tối ưu ở những loại động vật với chu trình sống dài sẽ có tuổi thọ cao nhất, khả năng sống được tăng lên, do vậy số con trong một lần đẻ rất ít. Trong những điều kiện này, con cái thông thường có thể sống đến 5-7 năm. Thường gặp những con gấu, con rái cá ở lứa tuổi già.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *