Tin tức

Động vật sinh sản theo mùa

Mức sinh sản của nhiều loài bị giảm từ mùa xuân đến mùa thu một cách có quy luật.
Nói chung chu kỳ tăng trưởng của chuột đồng không lớn lắm – khoảng 1/3 cuộc đời, còn chuột nhà – 1/4-1/5.
Theo ý kiến của một số tác giả thì mốc mở đầu sinh nở của sinh sản theo mùa có ảnh hưởng quan trọng đến tốc độ phát triển của chúng. Ở những con vật được sinh vào mùa xuân sự hoàn thiện sinh dục và khả năng sinh nở xảy ra ngay trong thời kỳ còn tăng trưởng tích cực. Theo ý kiến của một số tác giả khác, hàng loạt loài có khả năng sinh nở ngay sau thời kỳ con còn bú. Thời kỳ hoàn thiện sinh dục của những con sinh vào mùa thu bị kéo dài nhiều, gồm cả giai đoạn giá lạnh của mùa đông. Người ta cũng thấy rằng, riêng biệt có những năm, thậm chí trong điều kiện thời tiết ôn hòa và ăn uống tương đối thuận lợi nhưng việc sinh nở của các loài gậm nhấm lại kết thúc sớm. Cơ chế của những hiện tượng này đến nay chưa được chứng minh! Người ta cũng cho biết rằng, trong buồng trứng của những con non sinh vào mùa thu có những nang trứng thuộc các thời kỳ khác nhau, trong đó có cả trứng trưởng thành. Cũng thời gian này ở những con đực khối lượng tinh trùng ít nhất, với những dấu hiệu phong bế việc tạo tinh trùng.
Mức sinh sản của nhiều loài bị giảm từ mùa xuân đến mùa thu một cách có quy luật. Mức sinh đẻ tối đa của chuột nuôi thí nghiệm có một số đặc điểm mang tính chất loài, liên quan đến hiện tượng sinh sản theo mùa trong tự nhiên. Trong tự nhiên mức sinh sản của chuột thay đổi phụ thuộc bởi điều kiện thời tiết (mùa xuân đến sớm hay muộn), bởi pha của chu trình quần thể (số lượng)… Đối với hàng loạt quần thể có sự phụ thuộc trái ngược nhau. Ở nhiều loài mức sinh sản tối đa trong các lứa đầu xuân và hè, trong các lứa tiếp theo số các con bị giảm. Những tài liệu thực nghiệm cho phép nói về mức sinh đẻ có tiềm năng lớn của chuột. Mức sinh đẻ tối đa ở nhiều loài diễn ra ở tuổi 10-13 tháng. Kết thúc sinh đẻ vào khoảng tháng tuổi 15-25. Khả năng sinh sản của con đực già được duy trì lâu hơn rõ rệt. Hình như nhịp sinh lý theo mùa không cho phép cơ thể hiện thực hóa hoàn toàn khả năng sinh đẻ tiềm ẩn của loài gậm nhấm. Trong điều kiện tối ưu (tăng số lượng quần thể) những khả năng này rõ ràng sẽ được thể hiện ở mức độ lớn.
Những đặc điểm hình thái tuổi già của động vật và sự lão hóa nói chung là phổ biến đối với bất kỳ loại sinh sản nào của động vật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *