Tin tức

Dùng tuổi sinh học thay thế cho tuổi theo lịch

Dùng tuổi sinh học thay thế cho tuổi theo lịchĐiều đó phụ thuộc vào giá trị thông tin của các thông số tham gia trong thành phần tổ hợp xác định tuổi sinh học.
Tuổi sinh học sẽ là một đóng góp lớn để rút ngắn khoảng cách đó lại. Trên thế giới hiện nay có nhiều cơ sở nghiên cứu y-sinh học, các trung tâm y tế lớn đã dùng tuổi sinh học để đánh giá tình trạng sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần. Trong tương lai các nhà nước sẽ dùng tuổi sinh học để định mốc về hưu cho từng cá thể, cho từng loại nghề nghiệp. không nhất thiết mọi người phải về hưu đồng loạt ở một mốc tuổi theo lịch nào đó; từng cá thể có thể về hưu sớm hoặc muộn hơn theo đánh giá của hội đồng giám định theo khả năng sống của mình (chính là tuổi sinh học). Tuy nhiên hiện nay các cơ quan Nhà nước vẫn phải sử dụng tuổi theo lịch trong tất cả những công việc cần làm, vì thực tế cho đến nay tuổi theo lịch là test tối thiểu, cần thiết để xác định mức độ lão hoá.
Vậy đến bao giờ chúng ta không dùng tuổi theo lịch mà chuyển sang dùng tuổi sinh học?. Điều đó phụ thuộc vào giá trị thông tin của các thông số tham gia trong thành phần tổ hợp xác định tuổi sinh học mà chúng ta sẽ nghiên cứu dưới đây; phụ thuộc vào việc đầu tư cho công tác nghiên cứu tuổi sinh học của mỗi Quốc gia…
Xác định tuổi sinh học là một phương pháp chẩn đoán không bệnh học
Trong y học cổ truyền việc chẩn đoán chỉ mới nêu lên được người “khỏe mạnh” hoặc người “bệnh”, như vậy là chưa đầy đủ. Trong thực hành y học hiện đại phải lượng hóa được chẩn đoán, có nghĩa là phải phản ánh được “lượng sức khỏe” hoặc “lượng bệnh tật” mà ta cần biết. Xác định tuổi sinh học chính là phương pháp chẩn đoán hướng đến đánh giá định lượng trạng thái của cơ thể thông qua đánh giá mức độ lão hóa của nó (hao mòn do tuổi tác). Xuất phát từ luận điểm cho rằng sức khỏe của cá thể là sự duy trì cân bằng động của cơ thể với môi trường khi thực hiện các chức năng sinh học và xã hội học, S. P. Ermakov đã viết: “quá trình này có thể thể hiện rõ ràng dưới dạng một quỹ đạo sức khỏe giả định về khả năng sống phụ thuộc bởi lứa tuổi. Luận điểm trên cho phép nghiên cứu mối liên hệ giữa khái niệm tuổi sinh học mà ngày nay đang là vấn đề thời sự đối với lão khoa, và vấn đề đánh giá sức khỏe đang thu hút sự chú ý của tất cả các nhà y học. Mô hình hóa mối quan hệ qua lại giữa các cơ chế lão hóa và “quỹ đạo sức khỏe” là vấn đề trọng tâm của lão khoa. Đó là quan điểm cơ bản của vấn đề tuổi sinh học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *