Tin tức

Hoạt động của người sống lâu

Hoạt động của người sống lâuNhờ việc so sánh những thay đổi chuyển hóa và chức năng của những người sống lâu.
Có thể coi một tiêu chuẩn của sự sống lâu là có con cháu thuộc thế hệ thứ 5. Ở những người sống lâu, riêng biệt ở Abkha-zia và của những vùng khác của liên xô, tuổi của họ là 110-115 tuổi. Các nhà bác học thuộc viện nghiên cứu con người tại Nữu-ước cũng tham gia vào công trình nghiên cứu này. Dẫn liệu về thời gian sống của con người không thực tế (không đúng lắm) có thể gặp trong các tài liệu của bất kỳ nước nào, kể cả ở Mỹ. Song phải phân biệt những tài liệu ngoài luồng, những buổi trao đổi với những người sống lâu, với sự tìm kiếm khoa học khách quan, chính xác. 115-120 năm là thời hạn sống của con người tương ứng với các tính toán sinh học, với các mô hình toán học.
Đã có rất nhiều số liệu về tình trạng sức khoẻ, cách sống của những người sống lâu. Các hội nghị “tuổi già” do Bogomolets triệu tập vào năm 1938 đã tổng quát hoá các kết quả nghiên cứu những người sống lâu ở Ab-kha-zia và hội thảo “Những người sống lâu” do viện lão khoa Kiev (thuộc viện Hàn lâm y học Liên Xô) triệu tập vào năm 1973. Nhờ việc so sánh những thay đổi chuyển hoá và chức năng của những người sống lâu, đã xác định được một đặc điểm khá quan trọng: hàng loạt các chỉ số trạng thái sức khoẻ của họ nằm ở mức những người trẻ hơn từ 20-30 tuổi. Nếu dựa vào các số liệu trung bình, thì trạng thái của các hệ thống riêng biệt ở họ tối ưu hơn so với người lứa tuổi 75-80.
Kết quả độc đáo về tình trạng sức khoẻ của những người sống lâu có thể thấy trong công trình nghiên cứu của nhà lão khoa Sichinav. Trong vòng 10-15 năm ông đã nghiên cứu 127 cụ già trên 100 tuổi sống ở Ab-kha-zia. Đã xác định được rằng, trạng thái của hệ tim mạch và hoạt động thần kinh ở những người sống lâu giống như của nhóm người 65-75 tuổi và trong vòng 10-15 năm không thấy xuất hiện những thay đổi đáng kể nào. Nhịp độ và biểu hiện những thay đổi theo tuổi của hệ tuần hoàn, tần suất bệnh tăng huyết áp động mạch và bệnh thiếu máu cục bộ ở những người ruột thịt của những người sống lâu thấp hơn so với những người trong tất cả quần thể.
Hoạt động điện của não ở những người sống lâu vẫn nguyên vẹn (bình thường), tính linh hoạt và khả năng phản ứng đối với kích thích cao. Nhà sinh lý, viện sỹ Bekhterev cho rằng, hoạt động điện của não không chỉ thể hiện chức năng của nó, mà còn là cơ chế duy trì mức hoạt động cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *