Tin tức

Kết thúc tăng trưởng

“thời điểm” kết thúc tăng trưởng quan sát thấy trung bình ở tuổi 23, sớm hoặc muộn hơn từ 2-3 tuổi.
Theo số liệu của các tác giả khác thời kỳ ổn định chiều cao kéo dài đến tuổi 45-50; sau 5 năm giảm trung bình là 0,5cm, từ tuổi 55 về già cứ sau 5 năm một giảm 0,7cm. Theo ý kiến của N.S.Smirnova và cs chiều cao nam giới nhóm tuổi từ 20-29 là 169,4cm và nhóm tuổi 80-90 thấp hơn 6cm; ở nữ sự khác biệt này còn lớn hơn – cùng các nhóm tuổi tương ứng trên, bị giảm là 8,6cm, giảm chiều cao rõ rệt ở nam giới xảy ra sau tuổi 70, còn ở nữ sau tuổi 60.
Ở người trưởng thành tuổi càng tăng thì chiều cao càng giảm. Trong bất kỳ nghiên cứu nhân chủng học nào cùng thấy giá trị giảm trung bình theo chu kỳ 10 năm một từ nhóm tuổi 20-29 đến nhóm 50-59 (Vlastovsky, bảng 8).
Ở thành phố Leningrad (trước đây) nam giới ở nhóm tuổi 70-79 thấp hơn nhóm 20-29 tuổi 5,9cm; với nữ tương ứng là 9,2cm.
Một số ví dụ về giảm chiều cao theo tuổi của nam giới (bảng 8) và của nữ giới được dẫn từ một số tác giả khác (Boyne, 1960).
Ở Anh (Kemsley, 1943), nữ có biến động chiều cao như sau:
Trên người Việt Nam sau những biến đổi dậy thì, tốc độ tăng trưởng giảm từ từ cho đến 29 tuổi và dừng lại khi đạt được chiều cao tối đa.
Thực tế “thời điểm” kết thúc tăng trưởng quan sát thấy trung bình ở tuổi 23, sớm hoặc muộn hơn từ 2-3 tuổi. Một số tác giả trong và ngoài nước cũng có nhận xét đó.
Thời kỳ từ 20 đến 34 tuổi chiều cao đi vào hàng định ở nam, còn đối với nữ từ 18 đến 29 tuổi. Đối với nữ sau 16 tuổi và đến 23 tuổi phần phụ gia hàng năm trung bình như đã tính ở trên, giảm xuống chỉ còn 0,49cm/năm. Nam giới sau 17-18 tuổi đến 23 phần phụ gia trung bình hàng năm giảm xuống chỉ còn 0,56cm. Giảm từ từ chiều cao trung bình theo lứa tuổi ở người Việt Nam được bắt đầu từ tuổi 30 đối với nữ và 35 tuổi đối với nam. Từ sau 65 tuổi ở nam giới chiều cao giảm đi ro rệt – 0,41cm cho 5 năm một, nhưng hiện tượng này xảy ra đối với nữ sớm hơn: sau tuổi 29 chiều cao giảm trung bình từ 0,52-0,49 cm qua từng 5 năm một cho đến khi kết thúc cuộc sống. Cụ thể chiều cao nam giới nhóm tuổi 23 là 160,33 cm thì đến tuổi 80-84 sẽ thấp hơn 6,12cm, ở nữ sự khác biệt chiều cao trong khoảng tuổi đó càng biểu hiện rõ hơn – 9,38cm. Ta có thể nói rằng giảm chiều cao theo tuổi của nữ ở mức độ lớn hơn và nhanh hơn nam giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *