Tin tức

Lứa tuổi trung tính

Đặc biệt những nghiên cứu của một số tác giả cho thấy hoạt động vận động của đứa trẻ đã có yếu tố chất lượng, không chỉ tăng thành phần từ ngữ của câu mà còn hình thành khái niệm hiện đại, Mặt khác sự hình thành ngôn ngữ của đứa trẻ có không ít ý nghĩa, trong đó hoạt động “tự lập” của đứa trẻ được hình thành.
Từ 4 tuổi bắt đầu thời kỳ thơ ấu thứ nhất và được kết thúc lúc 7 tuổi. Một số nhà nghiên cứu cho ràng trong thời kỳ này tốc độ tăng trưởng không lớn lắm, được gọi là “nhảy vọt tăng trưởng lần thứ nhất”, tuy nhiên sự nhảy vọt này không phải xảy ra ở tất cả các đứa trẻ. Hiện nay các chuyên gia hết sức chú ý đến thời kỳ thơ ấu thứ nhất – mối liên hệ chuyển tiếp vườn trẻ – trường học (ở tuổi thứ 6). Ở thời kỳ này tuổi sinh học được đánh giá theo một số chỉ số (tất nhiên là đánh giá một cách tổng thể). Đánh giá về mặt thể chất, răng, tuổi xương.
Đặc điểm tuổi thơ ấu thứ nhất – bắt đầu thay răng sữa bằng răng vĩnh viễn. Trung bình khoảng tuổi thứ 6 chân răng vĩnh viễn đã nhú lên, hàm dưới có sớm hơn so với hàm trên. Ở một số lớn trẻ em quá trình này xảy ra lúc 5 tuổi; ở một số trẻ em khác răng vĩnh viễn đầu tiên xuất hiện ở tuổi thứ 7, thậm chí tuổi thứ 7 và 8, qua đây lại một lần nữa cho thấy tuổi sinh học không giống nhau.
Lứa tuổi từ 1 đến 7 còn gọi là lứa tuổi “trung tính” – không có sự khác biệt giới tính về hình dáng và kích thước thân thể. Tuy nhiên cũng thấy rằng ở thời kỳ này lượng mỡ ở nữ nhiều hơn nam. Theo Artsavsky I.A thì vẫn có dấu hiệu phân biệt về giới tính những năm đầu của cuộc đời, cơ bản trước ba tuổi sự phát triển giữa nam và nữ giống nhau. Sau ba tuổi nam bắt đầu nghịch ngợm hơn thể hiện sự “năng động” về thể lực, ngược lại nữ thể hiện những “trò chơi dịu dàng”, “âu yếm”, “săn sóc”.
Ở lứa tuổi từ 3 đến 7 là bước ngoặt không chỉ về các chỉ số sinh lý mà cả về hình thái. Nhiều tác giả khác cho rằng lứa tuổi từ 3-7 gọi là lứa tuổi bản lề – Tuổi thứ 7 là thời kỳ chuyển từ răng sữa sang răng vĩnh viễn, sự cấu thành hoạt động hệ tiêu hóa trong tương lai, liên quan đến những thức ăn tương ứng với cơ thể người lớn. Đến 7 tuổi đứa trẻ đã đi chạy theo “kiểu người lớn”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *