Tin tức

Mối tương quan của tuổi theo lịch và tuổi sinh học

Mối tương quan của tuổi theo lịch và tuổi sinh họcTuổi sinh học sử dụng thông tin tuổi theo lịch của cá thể và bổ sung vào đó các chỉ số mà tuổi theo lịch không chứa trong đó.
Tuổi sinh học miêu tả được trạng thái chức năng của một cá thể đã cho, nó khác với tuổi theo lịch ở chỗ – tuổi theo lịch tương ứng một khoảng dao động lớn hay bé của các thông số hình thái chức năng trong một nhóm tuổi. (Voitenko VP, 1988; Emanuel N.M, Mamev V.P 1984; Borkan J,A, Norris A.N, 1980). Tuổi theo lịch được biểu thị trong hệ đo niên đại, có nghĩa là được đo bằng số lần quay của quả đất quanh mặt trời. Tuổi sinh học là tuổi được biểu thị trong phạm vi sinh học của thời gian. Về hệ đo sinh học có thể lấy các quá trình sinh học đặc trưng cho sự phát triển, tăng trưởng, hoàn thiện, lão hoá v.v. Như vậy một lần nữa cho thấy tuổi sinh học không trùng với tuổi theo lịch.
Tuổi sinh học phải phản ánh được hai mặt – đó là thời gian (chính là tuổi theo lịch) và cấu trúc, chức năng của cơ thể. Nói cách khác, phải nói lên được tính quy luật của sự gắn bó thời gian bên ngoài và những biến đổi bên trong hệ thống.
Những thương tổn ADN, màng tế bào do sự thăng giáng cục bộ của nhiệt, những tác động của gốc tự do… là cơ chế đặc hiệu của lão hoá (mặc dù không phải là duy nhất). Các quá trình này có thể đưa đến chỗ “cùng một liều thời gian” sẽ tạo nên sự mất ổn định ở mức độ khác nhau của các chức năng sống trên hai cơ thể có chung một nguồn gốc di truyền và cùng sống trong điều kiện đồng nhất. Điều đó nói lên sự cần thiết phải xác định tuổi sinh học, vì rằng tuổi theo lịch không chứa tất cả thông tin về trạng thái sinh lý của cá thể, thông tin mà các thầy thuốc rất cần biết đến. Tuổi sinh học sử dụng thông tin tuổi theo lịch của cá thể và bổ sung vào đó các chỉ số mà tuổi theo lịch không chứa trong đó (Ludwig F.C, 1984; Ries W., 1982; Shok N., 1978).
Trong lão khoa hiện đại có nhiều vấn đề cấp thiết cần giải quyết, nhưng đáng chú ý hơn cả là tuổi sinh học, nó gắn liền với những khái niệm lão hoá sinh lý (bình thường) và lão hoá bệnh lý (già sớm). Xác định tuổi sinh học của người trong mối tương quan với tuổi theo lịch có ý nghĩa thực hành lớn: giúp cho việc chẩn đoán và điều trị đúng, cũng như công tác dự phòng. Vấn đề tuổi sinh học giúp các nhà vệ sinh, xã hội học giải quyết các mô hình cấu trúc xã hội, đánh giá ảnh hưởng độc hại do nghề nghiệp gây nên và sự cần thiết phải thay đổi chuyên môn, nhịp độ công tác v.v. của một cá nhân hoặc một nhóm người nào đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *