Tin tức

Nghiên cứu nhiễm sắc thể của người trường thọ

Nghiên cứu nhiễm sắc thể của người trường thọỞ những người trường thọ và những người họ hàng của họ số lượng nhiễm sắc thể sai lạc ít hơn.
Sau khi xác định mức độ tham gia nhất định của các yếu tố di truyền trong việc hình thành sự trường thọ hiếm có, hàng loạt các nhà nghiên cứu đã lưu tâm tới nghiên cứu cơ sở vật chất của di truyền – bộ máy nhiễm sắc thể đặc trưng bởi hàng loạt các chỉ số. Sự đứt đoạn nhiễm sắc thể và thay đổi số lượng nhiễm sắc thể bị biến đổi trong quá trình phát triển theo lứa tuổi, dưới ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài (đột biến, nhiễm khuẩn) và bên trong (các gốc tự do, tình trạng miễn dịch của tế bào) cơ thể. Ở những người họ hàng của những người sống lâu tần suất đứt đoạn nhiễm sắc thể thấp hơn so với tất cả quần thể và ở những người sống lâu các chỉ số con người (sinh lý), tương ứng với người có tuổi. Một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu những người có tuổi và người già trong vòng 10 năm. Họ đã xác định được mối tương quan giữa khả năng sống sót lúc về già với mức độ gãy (đứt đoạn) nhiễm sắc thể. Dưới ánh sáng của các kết quả này, các nhà nghiên cứu Xô-viết (trước đây) đã xác định được tần suất gãy nhiễm sắc thể ở những người họ hàng của những người sống lâu và của chính những người sống lâu thấp, có thể được coi là một trong các yếu tố tế bào liên quan với trường thọ.
Phải coi trường thọ là một dạng, phát triển theo lớp tuổi với quá trình tăng sự sống cao. Chính những quá trình này đảm bảo sức bền, tính trường thọ của các khối sống cơ bản. Chính chúng cho phép cơ thể tồn tại lâu dài không kể tuổi già và bệnh lý phát triển.
Mối liên hệ giữa già hoá với sự đứt đoạn bộ máy di truyền đã rõ ràng. Cơ chế tăng sự sống cơ bản nhất là hệ thống tái lập, sữa chữa ADN. Người ta đã xác định được là: mức độ sai lạc nhiễm sắc thể liên quan với hoạt động của hệ thống sữa chữa nhằm hồi phục toàn bộ hai sợi xoắn của phân tử ADN. Ở những người trường thọ và những người họ hàng của họ số lượng nhiễm sắc thể sai lạc ít hơn. Điều này liên quan đến độ bền của hệ thống sữa chữa ADN.
Ở những người trường thọ hoạt động tinh thần được duy trì lâu dài, hoạt động điện của não bình thường. việc hiện thực hóa các phản ứng thích nghi chủ yếu của cơ chế liên quan với não bộ, chính vì vậy việc duy trì chức năng của nó là cơ chế trường thọ rất đặc biệt. Ở những người sống lâu cho thấy sự duy trì tương đối rõ hàng loạt các khâu điều hòa thần kinh thể dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *