Tin tức

Người càng già bao nhiêu càng hay ốm bấy nhiêu

Người càng già bao nhiêu càng hay ốm bấy nhiêuĐiều này có nghĩa là cứ 100 người thuộc lớp tuổi lao động có 37 người hưu trí. Quy luật đó sẽ xảy ra bất cứ nơi đâu, nếu các quốc gia không có những biện pháp hữu hiệu thì không tránh khỏi bàng hoàng khi sự việc ập đến!
Hiện nay ở nước Mỹ có trên 16% số dân trên 60 tuổi, Hung-ga-ri 17,2%… đến năm 2025 số nước có tỷ lệ người trên 60 tuổi sẽ tăng lên đáng kẻ! Vấn đề gì sẽ được đặt ra cho các quốc gia?
Trên toàn thế giới số lượng người trên 65 tuổi mỗi ngày tăng lên 2,4 % (nhanh hơn nhiều so với tăng dân số). Tới năm 2000 số lượng người thuộc nhóm này từ 290 tăng lên 410 triệu. Thú vị tăng số lượng người rất già. Thí dụ tới năm 2000 số lượng người trên 80 sẽ tăng gấp đôi so với năm 1970.
Sự già hóa dân cư đòi hỏi mỗi quốc gia phải chi phí thêm bảo hiểm xã hội. Phần lương hưu trong ngân sách mỗi quốc gia tăng lên. Như ở Liên Xô năm 1984 nó chiếm 11,4%, tăng gấp 2,6 lần so với nam 1970. Hưu trí là phần thưởng của xã hội dành cho con người những gì đã làm trong suốt cuộc đời. Đối với từng người. Việc về hưu phải xét dựa trên cơ sở sức khỏe, đặc điểm lao động. Các cơ quan nhà nước, chủ xí nghiệp không thể thực hiện theo nguyên tắc “tất cả hay không”. Điều này có nghĩa là: hôm nay làm việc hết sức ngày mai nghỉ hoàn toàn. Chính điều này đã tạo điều kiện cho sự phát triển “bệnh hưu trí”, đặc biệt là ở đàn ông! Việc về hưu theo giai đoạn có cơ sở sinh lý của nó.
Tồn tại một khái niệm “tăng gánh dân số” – nó đặc trưng cho mối tương quan giữa bộ phận dân cư làm việc và không làm việc. Ở Mỹ trẻ em dưới 14 tuổi và người già trên 60 tuổi chiếm hơn 38,3% dân số. Thụy Điển – 42, 6%, Na – uy là 42,5% (năm 1988). Hoạt động lao động không giống nhau trong các nước khác nhau. Ở Liên Xô cũ hoạt động kinh tế của người già trên 65 tuổi thấp hơn so với người cùng lứa tuổi đó ở Châu u, Bắc Mỹ và các vùng khác. Sự kiện này đòi hỏi phải phân tích sâu sắc và tiến hành các biện pháp xã hội tương ứng.
Sự già hóa dân cư phản ánh qua toàn bộ hệ thống y tế. Người càng già bao nhiêu càng hay ốm bấy nhiêu. Trong các phòng khám đa khoa bác sĩ thường tiếp người già nhiều hơn. Sự tiến triển và điều trị bệnh người già khác nhiều so với các lớp tuổi khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *