Tin tức

Nguyên nhân bùng nổ dân số

Nguyên nhân bùng nổ dân sốDo tỷ lệ sinh đẻ cao, trong khi tử vong giảm.
Đó là nguyên nhân tại sao chính sách về dân số lại quan trọng đến như vậy. Nó gắn liền với tương lai của một dân tộc, việc dự đoán dân số cho 30-50 năm sau và điều khiển nó tương ứng với tiềm năng kinh tế. Dân cư trong tương lai phải được tính toán ngay từ bây giờ, nó khó lòng thay đổi trong một thời gian ngắn. Chúng ta có khả năng điều khiển được sự phát triển dân cư. Tuy nhiên việc tham gia thay đổi chúng đòi hỏi những cơ sở vật chất, tinh thần, phải tiến hành công việc giải thích lâu dài, thay đổi tập tục thái độ với các thói quen.
Hiện nay sự thay đổi số lượng dân số của hành tinh xẩy ra chủ yếu ở các nước đang phát triển thuộc châu Á, châu Phi, Mỹ – La tinh. Tỷ lệ tăng dân số trung bình hàng năm từ 1950 – 1960 ở các nước Châu u bằng 0,8% châu Á là 2%, châu Phi – 2,2%, Mỹ – La tinh – 2,7%.
Nguyên nhân cơ bản của “bùng nổ dân số” là do tỷ lệ sinh đẻ cao, trong khi tử vong giảm. Trong các nước châu Á, Phi, Mỹ-La tinh hiện nay tỷ lệ sinh đẻ gần cấp 2 lần so với các nước châu u. Tỷ lệ sinh nở cao ở các nước đang phát triển có nguồn gốc lịch sử liên quan với cơ sở vật chất, văn hóa, tín ngưỡng và các yếu tố khác.
Mối tương quan giữa sinh nở và tử vong sẽ xác định cấu trúc tuổi của cư dân. Nó đặc trưng cho khả năng lao động chung của một nước, mối tương quan giữa những người đang làm việc và đã về hưu, nó sẽ xác định các chi phí cần thiết y tế, cho nhu cầu xã hội v.v.
“Sự già hóa dân cư” – đó là sự tăng số lượng người có tuổi và người già trong cấu trúc tuổi của các nước. Nó là một trong số các yếu tố dân số quan trọng nhất của thời đại.
Sự già hóa dân cư liên quan với mức độ sinh nở thấp và tử vong thấp. Đó là kết quả tăng tương đối và tuyệt đối số lượng người của các nhóm tuổi già. Quá trình này xảy ra ở tất cả các nước phát triển. Khuynh hướng này cũng thấy ở các nước đang phát triển.
Trong năm 1939 trong thành phần dân số Liên Xô có 6,8% người trên 60 tuổi, năm 1959 là 9,4%, 1970 -11,8%, 1975 – 13,3%. Trong năm 1989 cứ sáu người lại có một người thuộc lớp tuổi về hưu. Nguyên trong năm 1980 – 1985 số người về hưu theo tuổi đã tăng lên đến 15,7%. Tổng số người về hưu trong những năm 80 là 58,1 triệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *