Tin tức

Những biến đổi theo độ tuổi

Những biến đổi theo độ tuổiBiến đổi theo tuổi về hoạt động tế bào các tổ chức của chuột được sinh vào các thời điểm khác nhau có những điểm đặc biệt.
Như vậy, đặc điểm những biến đổi các dấu hiệu bên trong ở loại sinh sản theo mùa phản ánh sự khác biệt sâu sắc về mặt sinh lý giữa chúng; không chỉ tuổi thọ mà cả những đặc tính sinh lý cơ bản của các thời kỳ riêng biệt phát triển cá thể. Vấn đề đó được thực hiện đối với tất cả các loài trên cơ sở những biến đổi theo tuổi có quy luật ở loài có xương sống, đó là những biến đổi hoạt động chức năng của các cơ quan và hệ thống riêng biệt, của chuyến hóa chung và của các mặt trao đổi chất khác nhau, của hoạt động tổ chức.
Những biến đổi theo tuổi về cấu trúc hóa học của cơ thể cũng mang đầy đủ tính quy luật, như nước, protein, các thành phần muối khoáng, mỡ và các thành phần tự do từ mỡ của các tổ chức. Theo ý kiến của các tác giả về tỷ lệ phần trăm của những thành phần này trên chuột vàng đã được xác định – cơ thể của những con sinh vào mùa xuân đạt đến mức “trưởng thành về hóa học” tương đối sớm hơn những con sinh vào mùa thu. Những biến đổi theo tuổi về hoạt động tế bào các tổ chức của chuột được sinh vào các thời điểm khác nhau có những điểm đặc biệt. Nó phản ánh các đặc điểm theo tuổi một cách có quy luật của các quá trình thuộc tổ chức ở thời kỳ tăng trưởng cường độ cao, ở thời kỳ hoàn thiện về mặt sinh lý và thời kỳ phát triển biến đổi lão hóa. Đặc điểm phát triển tế bào trong quá trình phát triển cá thể loài gậm nhấm được thể hiện bằng cường độ khác nhau của mỗi cá thể được sinh vào mùa nào trong năm. Vấn đề này đã được nhiều tác giả nghiên cứu trên các loại chuột vàng, chuột đỏ, chuột xám đỏ v.v. Khi đi sâu đánh giá tính đặc trưng sinh học chung của các loài gậm nhấm được sinh vào những thời điểm khác nhau, trong đó có phân tích về mặt tế bào học đã chứng minh rằng ở thời kỳ đình trệ tăng trưởng thu – đông hoạt động gián phân điển hình của tế bào trên tổ chức cơ thể trẻ vẫn duy trì. Nó được tăng lên ở những con chuột đỏ trong thời gian hoàn thiện sinh dục và bắt đầu sinh sản. Mức tăng sinh tế bào cao ở con chuột ngủ đông kéo dài đến tháng tuổi thứ 10-12 (các giới hạn cụ thể và mức độ tăng sinh phụ thuộc bởi đặc điểm quần thể và loài). Trong những tháng tiếp theo của cuộc sống chỉ số gián phân ở những con vật già bị giảm mạnh và kích thước các tế bào được tăng lên chút ít.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *