Tin tức

Những điều kiện sinh học ảnh hưởng đến tuổi thọ

Tuổi thọ của các loài gặm nhấm sinh sản theo mùa trong điều kiện tự nhiên.
Một vấn đề khá lý thú là sự khác biệt về mặt sinh học giữa những con vật được sinh ra tại các thời điểm khác nhau của chu trình sinh sản. Chúng được hình thành dưới ảnh hưởng của những điều kiện tăng trưởng và phát triển đặc trưng. Sinh sản những lần đầu xảy ra vào mùa xuân và đầu hạ, còn những lần cuối trong năm vào cuối mùa hạ và đầu thu, như vậy những con vật được sinh ra và tăng trưởng phát triển dưới ảnh hưởng của hàng loạt đặc điểm sinh học đặc thù. Người ta xem đó là sinh sản theo mùa. Tuổi thọ của những con được sinh vào mùa thu sẽ vượt thời hạn sống của những con sinh vào mùa xuân từ 1,5-2 lần. Ở những loài khác nhau sự biểu hiện cụ thể giới hạn sống do sinh sản theo mùa có thể dao động trong một phạm vi không lớn lắm. Ví dụ tuổi thọ của các loài gặm nhấm sinh sản theo mùa trong điều kiện tự nhiên: chúng được sinh ra vào các thời điểm khác nhau và chúng biến khỏi quần thể cũng vào các giai đoạn khác nhau nhưng giới hạn sống của chúng dao động trong khoảng từ 11-14 tháng.
Theo ý kiến của nhiều tác giả: các cơ chế quần thể và những điều kiện sinh học ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ loài gặm nhấm. Trên các vùng lãnh thổ được bảo vệ tốt, khi được ăn uống đầy đủ và không có những biến động thời tiết lớn – như trong các rừng cây lá rộng ở Estoni thì những con chuột vàng sống được đến mùa đông thứ hai. Trường hợp những điều kiện thời tiết không thuận lợi – nhiệt độ cao giữa mùa hè có thể dẫn đến ức chế sinh đẻ, những con vượt qua được giới hạn sẽ hoàn thiện chu trình sống vào cuối mùa hạ hoặc mùa thu. Tình trạng tương tự đã được thấy ở những con chuột vàng miền nam U-ran.
Tuổi thọ loài gặm nhấm sẽ bị thay đổi và phụ thuộc bởi pha của chu trình quần thể. Trong những năm số lượng quần thể tăng và tăng mật độ “dân cư” tuổi thọ trung bình của các con chuột vàng và chuột rừng cao hơn so với những năm đỉnh cao số lượng. Cường độ sinh sản của đa số loài chuột vàng phụ thuộc bởi pha biến động số lượng quần thể. Quần thể tăng lên nhanh chóng nhờ sự xuất hiện một số lứa đẻ của mùa hè năm ấy. Người ta nhấn mạnh rằng “quần thể trong pha tăng trưởng số lượng giống với tính chất của sinh sản mùa xuân sinh lý – sinh thái, còn pha suy giảm số lượng thì giống với sinh sản mùa thu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *