Tin tức

Những tác giả nghiên cứu về tuổi sinh học

Những tác giả nghiên cứu về tuổi sinh họcD.N.Sokolov đưa ra phương pháp xác định tuổi sinh học của người có tuổi tại viện y học thực hành Leningrad, đó là một trong các công trình xác định tuổi sinh học đầu tiên của thế giới.
Mặc dù sự lão hóa đã trở thành một trong những vấn đề trọng tâm của môn học tự nhiên hiện đại và trong những thập kỷ gần đây lại càng có nhiều người tham gia nghiên cứu các vấn đề khác nhau liên quan đến lĩnh vực này, trong đó có vấn đề tuổi sinh học.
Năm 1969 tổ chức y tế thế giới cho xuất bản quyển sách: phương pháp xác định tuổi sinh học ở người (Les métthodes de L’âge biologique chez lhomme) của F.Bourlire – giáo sư trường đại học y khoa Paris. Điều này chứng tỏ vấn đề tuổi sinh học đã được quốc tế hóa. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, việc mô hình hóa một quá trình phức tạp đa chiều của lão hóa (không đồng thì, không đồng mức, không đồng tốc, không đồng hướng) không dễ dàng đi tới một giải pháp cơ bản. Mặc dù vậy việc chấp nhận những giải pháp (phác đồ, công thức) đưa ra hiện nay đã có cơ sở lý luận ứng dụng toán học, nhằm khảo sát kỹ lưỡng các mô hình khác nhau với hàng trăm chỉ số liên quan đến chức năng sống là hiện thực.
Năm 1935 D.N.Sokolov đưa ra phương pháp xác định tuổi sinh học của người có tuổi tại viện y học thực hành Leningrad, đó là một trong các công trình xác định tuổi sinh học đầu tiên của thế giới.
Trong mấy thập kỷ gần đây số công trình nghiên cứu về vấn đề này tăng vọt lên (Gitman, 1969; Bocher, Heemskerk, 1969; Shok, 1978…). Năm 1970, N.Sobel đưa ra việc phân loại các cơ chế lão hoá cho phép xây dựng các mô hình tuổi sinh học. Kent (1982) tổng hợp các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thông báo thiết lập một máy tự động nhằm xác định tuổi sinh học của người dựa trên 12 thông số sinh lý lâm sàng. Bourliere F.(1969) trong cuốn sách của mình chủ yếu đề cập đến những vấn đề liên quan đến già hoá khác nhau ở người, khảo sát các biến động hình thái, chức năng qua các lứa tuổi (chủ yếu là nghiên cứu ngang, có ít nghiên cứu dọc). Trong cuốn sách này cũng đề cập tới phương pháp luận và các cách chuẩn hoá nghiên cứu; đề cập tới một số test sinh học, tâm lý và đánh giá sức khoẻ về mặt xã hội. Tuy nhiên điều mà chúng ta mong muốn tìm ra một phương pháp biểu thị cụ thể hơn giúp xác định tuổi sinh học thì chưa có.
Trong khoảng những thập kỷ 70-80, số lượng các công trình liên quan đến tuổi sinh học tăng lên rõ rệt (D.F.Chebotarev và cs, 1978; V.P Voitenko, A.V.Tokar, 1979; V.P.Voitenko, 1982, 1984, 1988, 1991; N.M.Emanuel và cs, 1984; V.V Frolkis, 1984; A.V Tokar và cs 1984; F.C Ludwig, 1981, 1984; W. Ries, 1982; D. KIngram, 1983; P.T Costa. R.R. Mccrae, 1977; W. Dean, 1988…).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *