Tin tức

Ổn định cân nặng

Sự ổn định cân nặng kéo dài trong 15 năm (từ 20 đến 35 tuổi ở mức 50kg đối với nam và trong 10 năm (từ 20 đến 30 tuổi) ở mức 45kg đối với nữ.
Ở lứa tuổi từ 20 đến 35 đối với nam và từ 19 đến 30 đối với nữ cân nặng đi vào ổn định. Từ 30-35 tuổi đến già (chủ yếu là người ở nông thôn và thành phố) người Việt Nam bị giảm cân nặng (xem bảng 9). Nhưng sự biến động này của cân nặng không phải gặp ở tất cả mọi nơi (với các dân tộc và cư dân khác nhau). Chu kỳ thay đổi theo chiều tăng hay giảm (thời khoảng của chu kỳ dao động nhiều) phụ thuộc bởi lối sống và đặc điểm dinh dưỡng. Ví dụ: ở người Liên Xô (trước đây) sau khi kết thúc tăng trưởng chiều cao, cân nặng vẫn đi vào ổn định. Từ lúc mới sinh cho đến 25 tuổi ở đa số người cân nặng được tăng lên từ từ; ở lứa tuổi 25 đến 40 cân nặng tương đối ổn định. Muộn hơn, một số người trở nên béo phì và một lần nữa cân nặng lại tăng lên chút ít. Sau tuổi 60 ở đa số người cân nặng bắt đầu giảm từ từ, chủ yếu do những biến đổi thu teo trong các tổ chức và giảm lượng nước trong đó. Theo số liệu của các tác giả Pháp ở người Pháp và Kabili cân nặng giảm từ tuổi 45. M,G.Levin (1978) cho rằng thời kỳ ổn định cân nặng của nam giới trong khoảng từ tuổi 25-40. Từ 40-55 tuổi có tăng cân chút ít (từ 1 đến 0,5kg cho sau 5 năm một).
Theo số liệu của chúng tôi, sự ổn định cân nặng kéo dài trong 15 năm (từ 20 đến 35 tuổi ở mức 50kg đối với nam và trong 10 năm (từ 20 đến 30 tuổi) ở mức 45kg đối với nữ.Từ 30 đến 84 tuổi cân nặng người Việt Nam giảm từ từ, trung bình là 0,33kg cho sau từng 5 năm một đối với nam, còn đối với nữ từ 25 đến 84 tuổi, là 0,60kg cho từng 5 năm một.
Kết quả thu được của chúng tôi phù hợp số liệu của Nguyễn Quang Quyền và Lê Gia Vinh (1976) – cân nặng người Việt Nam giảm từ từ sau tuổi 25-39 cũng phù hợp với số liệu của Vũ Duy San, Nguyễn Quang Quyền (1976), sau 25-34 tuổi cân nặng người Việt Nam giảm từ từ. Ở người Pháp,ngược lại quan sát thấy tăng cân nặng.
Sau 30-40 tuổi khối cơ nạc người Việt Nam giảm nhiều (2,53kg) nhưng khối mỡ tăng ít (0,37kg), do đó giảm cân rõ rệt (2,16kg), Còn đối với người Pháp cùng lứa tuổi đó có khối cơ nạc hầu như giữ nguyên, trong khi đó khối mỡ tăng nhiều (3,92kg), do đó tăng cân là tất yếu.
Như vậy rõ ràng người Pháp tăng cân nặng đến tận 45 tuổi là do tăng khối mỡ, còn khối nạc tăng ở mức không đáng kể – chỉ thêm vào 0,4 kg trên một khối nạc vốn đã lớn – 61,41kg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *