Tin tức

Phân định các thời kì theo độ tuổi

Mỗi một thời kỳ phân định theo tuổi có những đặc điểm xác định ở mức độ trung bình của sự phát triển hình thái – chức năng cơ thể.
Ông cho rằng trên cơ sở phân định các thời kỳ theo tuổi cần phải đặt ra các tiêu chuẩn phản ánh tính đặc trưng về chức năng một cách toàn diện của cơ thể. Các tiêu chuẩn như vậy có chức năng chủ yếu đối với mỗi một thời kỳ phát triển gắn cơ thể với môi trường ngoài bởi những tác động qua lại. Dưới đây sẽ trình bày sơ đồ của I.A.Artsavsky. Tác giả đã chia quá trình phát triển cá thể làm hai giai đoạn: giai đoạn phát triển cá thể thuộc thai nhi và giai đoạn phát triển cá thể sau khi sinh (sau thai nhi). Mỗi một giai đoạn được chia thành các thời kỳ.
Chúng tôi đã đề cập đến các chỉ số tuổi sinh học về mặt hình thái và sinh lý, hướng đến tính liên tục của các giai đoạn thuộc sự sống con người từ lúc sinh cho đến rất già. Trong công trình của mình chúng tôi xét thầy phù hợp với sơ đồ phân định các thời kỳ phát triển cá thể con người tại Hội nghị lần thứ VII toàn Liên bang về hình thái, sinh lý, hóa sinh theo lứa tuổi của Viện Hàn lâm Sư phạm Liên Xô tại Mat-xcơ-va 1965. Sơ đồ này cho thấy khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: nhân chủng, sinh lý học, nhi khoa, trong sư phạm… Bằng cách phân định thời kỳ này đã nêu lên được tính quy luật của sự hình thành cơ thể, nhân cách, các đặc điểm về hình thái chức năng của người; ngoài ra còn đề cập đến các nhân tố xã hội, ví dụ: liên quan đến giáo dục trẻ em hoặc về hưu của người có tuổi. Đối với mỗi một thời kỳ phân định theo tuổi có những đặc điểm xác định ở mức độ trung bình của sự phát triển hình thái – chức năng cơ thể.
Theo ý kiến của một số tác giả, giai đoạn trước khi sinh được chia làm hai thời kỳ – phôi và thai. Thời kỳ đầu kéo dài trong 8 tuần, hình thành các cơ quan và các phần của cơ thể tương đương với người lớn. Trong thời kỳ bào thai chủ yếu tăng kích thước và hoàn thiện cấu trúc cơ quan. Đến 4-5 tháng tốc độ tăng trưởng của thai nhi tăng lên. Thời kỳ trước khi sinh có cường độ tăng trưởng cao nhất, ví dụ hằng số tăng trưởng (yếu tố cường độ tăng trưởng) trong thời kỳ bào thai ở người bằng 3,9 (Shmalgauzen). Sau 6 tháng tốc độ tăng trưởng tuyến tính giảm xuống. Một trong những nguyên nhân làm chậm tăng trưởng ở cuối thời kỳ bào thai là do giới hạn bởi kích thước khoang dạ con. Theo số liệu của Tanner J.M tốc độ tăng trưởng của cặp sinh đôi chậm lại ở thời kỳ mà trọng lượng của đơn thai lúc 36 tuần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *