Tin tức

Quy luật phát triển lão hóa

Sự lão hóa đưa đến giảm bền vững điều hòa cân bằng nội môi, giảm phạm vi thích nghi có thể có của cơ thể.
Ở thời kỳ từ 3 đến 15-19 đường cong ở nam giới cao hơn đường cong của nữ giới. Ngược lại từ 20-24 đến 75-79 tuổi đường cong của đô thị ở nữ cao hơn nam.
Từ 3 tuổi đến 15-19 tuổi trọng lượng não cũng như trọng lượng thân thể tăng lên, nhưng tại sao tỷ số của các giá trị này lại tăng lên? Tốc độ tăng trưởng của não bộ trong lứa tuổi đó chậm hơn so với nhịp độ tăng trưởng cân nặng, cho nên trọng lượng não tương đối so với lứa tuổi thực tế giảm. Ở trẻ một tuổi tỷ lệ đó là gần 10%, ở người lớn chỉ còn khoảng 3%. Trên cơ sở này chúng ta có thể giải thích tại sao tỷ lệ trọng lượng não so với cân nặng ở nữ giảm nhanh hơn ở nam giới.
Từ 20-24 và 75-79 tuổi chúng ta quan sát thấy một hiện tượng ngược lại: tỷ lệ này ở nữ luôn luôn lớn hơn nam giới và đường cong biểu thị tỷ lệ hầu như song song với nhau. Từ tuổi 15-16 cho đến già cân nặng của nam luôn luôn lớn hơn của nữ, cho nên chúng ta thu được một đường cong đồ thị như vậy về tỷ lệ trọng lượng não trên cân nặng. Có thể nói rằng trọng lượng tương đối của não bộ phụ thuộc bởi mức tương đối của cân nặng, cho nên tỷ lệ đó đối với người u-Mỹ thấp hơn người Việt Nam.
Qua phân tích các kết quả ở trên, chúng tôi có thể rút ra kết luận:
Ở thời kỳ đầu sau khi sinh trọng lượng não không ngừng tăng lên, đến 4 tuổi ở nam đạt 84% trọng lượng não người trưởng thành, và ở nữ đạt 80%.
Ở lứa tuổi từ 5-9 đến 20-24 với nam và đến 15-19 đối với nữ trọng lượng não tăng lên chậm chạp.
Từ 20-24 tuổi đối với nam và từ 15-19 tuổi đối với nữ trọng lượng não đi vào ổn định cho đến 60-64 tuổi, sau đó giảm dần.
Quy luật chung của phát triển lão hoá
Người ta cho rằng các đặc điểm phát triển theo tuổi trái ngược nhau, sự tương quan của các quá trình thích nghi và điều hòa là muôn hình muôn vẻ do những thay đổi về chuyển hóa, cấu trúc và chức năng, trong quá trình lão hóa. Nhờ các cơ chế thích nghi hướng đến bảo tồn sự cân bằng nội môi mà không làm đảo lộn một số chỉ số chức năng và trao đổi chất trong các thời kỳ khác nhau của lứa tuổi.
Sự lão hóa đưa đến giảm bền vững điều hòa cân bằng nội môi, giảm phạm vi thích nghi có thể có của cơ thể. Điều đó được thể hiện rõ khi sử dụng các nghiệm pháp gắng sức khác nhau, nó bộc lộ một cách tuần tự trong quá trình sống không thể tránh khỏi được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *