Tin tức

Sơ lược về sự lão hóa

Người trẻ là quá khứ của người già và người già là tương lai của người trẻ.
Chính vì vậy trong khoảng vài chục năm gần đây trong lĩnh vực sinh học của sự lão hóa đã tập hợp được một khối lượng tài liệu khổng lồ giúp chúng ta xem lại hàng loạt những quan niệm về sự già và thực chất của sự lão hóa. Rõ ràng sự hiểu biết đúng đắn thực chất của sự lão hóa sẽ giúp chúng ta hiểu biết các cơ chế cơ bản của các hiện tượng sống, sự hình thành và phát triển của nó. Nghiên cứu sự lão hóa không chỉ có ý nghĩa về mặt sinh học mà còn có ý nghĩa lớn lao cho hàng loạt các biện pháp mang tính chất xã hội – chính trị.
Trong điều kiện hiện nay, với những tài liệu có tay, chúng tôi muốn cung cấp một số tri thức về lão hóa dưới dạng một quyển sách giúp bạn đọc làm quen với các sự kiện, các giả thuyết về sự lão hóa góp phần nghiên cứu giữ gìn sức khỏe, hạn chế tốc độ hóa già, ngăn ngừa sự già sớm và một số bệnh tật lúc về già. Nội dung chủ yếu gồm những phần:
Sinh học của sự lão hoá.
Một số cơ chế về tuổi thọ.
Sự lão hoá các hệ thống sinh lý.
Điều hoà thần kinh hormone khi lão hoá.
Những con đường kéo dài tuổi thọ.
Quyển sách này cho ta thấy rõ hơn các cơ chế lão hóa ở mức độ khác nhau – từ phân tử đến toàn cơ thể, biểu hiện lão hóa trong quá trình phát triển cá thể trên cơ sở những số liệu thực nghiệm và thực hành của viện và của nhiều tác giả trên thế giới giúp chúng ta hiểu được khả năng của con người có thể làm chậm nhịp độ lão hóa lại – chống già sớm, tạo điều kiện cho con người sống lâu khỏe mạnh, sống có ích.
Dù là ai rồi cũng đến lúc già. Quy luật chung đó không có ngoại lệ cho riêng ai! (ở đây tôi không đề cập đến những người vì lý do này. Lý do khác mà không được làm người già – đó là một thiệt thòi). Vấn đề quan trọng mà chúng tôi muốn nói đến ở đây là: nên già như thế nào? Chúng ta phải biết cách già!
Một vấn đề nữa được đặt ra. Muốn có sự hòa hợp tốt đẹp giữa các thế hệ trong cộng đồng thì già phải hiểu trẻ và ngược lại. Người trẻ là quá khứ của người già và người già là tương lai của người trẻ. Vậy người trẻ muốn hiểu mình trong tương lai như thế nào thì xin tìm hiểu những quy luật hóa già mà chúng tôi đã cố gắng sưu tập trong cuốn sách này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *