Tin tức

So sánh tuổi thọ của các sinh vật

Đồng hồ sinh học chưa có tính thuyết phục hoàn toàn vì ngay trong một cơ thể, có nhiều loại tế bào có khả năng tồn tại khác nhau.
Qua môn sinh – hóa một số nhà khoa học đã giải thích hiện tượng già bằng một số giả thuyết cùng những công trình nghiên cứu sau đây.
Đồng hồ sinh hóa
Tuổi thọ của mỗi sinh vật mỗi khác : chuột chỉ sống từ 2 – 3 năm, thỏ và chó từ 10 – 15 năm, bò cái và ngựa : 30 năm, loài khỉ lớn : 60 năm. Riêng con người có thể thọ tới 100 – 120 tuổi. Hình như tuổi thọ có phần nào liên quan tới trọng lượng cơ thể. Sở dĩ chúng ta chỉ có thể đưa ra một nhận định không rõ ràng như vậy vì tuy loài bướm chỉ tồn tại trong vài giờ, loài ong trong vài tuần nhưng con giun đất lại có thể sống được 10 năm, con vẹt có thể thọ 100 tuổi và có loài cá măng có thể sống tới 200 năm !
Từ những ghi nhận như trên, có thể nghĩ rằng trong các gien của nhân tế bào sinh vật có thể có một cơ chế giống như cái đồng hồ trong suốt cả thời gian của một cuộc đời. Cho tới khi nào cái đồng hồ này ngưng chạy thì các hiện tượng trao đổi chất cùng khả năng tự phân chia để nhân số lên của tế bào cũng chấm dứt.
Một số thực nghiệm cho thấy giả thiết trên có vẻ đúng, căn cứ vào những hiện tượng sau : khi nuôi cấy tế bào lấy từ phôi thai, người ta nhận thấy mỗi tế bào chỉ tự phân ra được 50 lần rồi chết. Ở người, càng cao tuổi thì tế bào có số lần tự phân càng ít hơn. Tế bào của sinh vật có tuổi thọ cao thì cũng có số lần tự phân cao.
Tuy vậy, giả thiết đồng hồ sinh học chưa có tính thuyết phục hoàn toàn vì ngay trong một cơ thể, có nhiều loại tế bào có khả năng tồn tại khác nhau. Ngoài ra, còn có các tế bào tự phân chia rất ít hoặc không có khả năng tự phân chia, thí dụ như các tế bào thần kinh và não. Cho tới nay, dù ý nghĩa về cái đông hồ sinh học vẫn còn đó, nhưng khoa học chưa khám phá được điều gì mới hơn về nó cả.
Sự sao chép các tế bào không hoàn hảo
Một số nhà khoa học cho rằng nhân của mỗi tế bào là một kho vô tận các trữ liệu di truyền. Trong hơn 100.000 gien có trong nhân các tế bào của cơ thể, có khoảng 6 tỷ các mật mã di truyền để sao chép lại vào nhân tế bào mới. Tuyệt đại đa số các trường hợp sao chép đều chính xác tuy không tuyệt đối vì trong một tỷ trường hợp cũng có thể xẩy ra một trường hợp có sai sót.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *