Tin tức

Sống lâu và già hóa dân cư

Sống lâu và già hóa dân cưĐây là sự kiện rất cơ bản và quan trọng của thời đại chúng ta.
Sự huy động các hệ thống sinh lý, trao đổi năng lượng và hoạt tính tế bào trong thời gian sinh sản lần đầu là cao hơn cả. Là một loại giai đoạn của quá trình cá thể. Sự phát triển lão hóa tiềm tàng diễn ra song song với các quá trình nói trên và được bộc lộ một cách rầm rộ sau thời kỳ sinh sản. Tốc độ phát triển lão hóa liên quan với cường độ trao đổi chất, liên quan tới cường độ và mức tăng sinh tế bào và với thời gian đi vào ổn định cuối cùng, liên quan với thời gian đạt được kích thước cuối cùng của não bộ. Tăng nhanh lão hóa được thấy trong những trường hợp khi mà hoạt tính tế bào cao kèm với gắng sức quá lớn của cơ thể. Điều đó điển hình đối với lứa chuột đầu – được sinh vào mùa xuân. Giới hạn của những con sinh vào lứa đầu của mùa xuân là ngắn ngủi, nó bị loại trừ khỏi quần thể nhanh chóng. Đặc biệt rõ đối với loài động vật chống tàn – tuổi thọ, cường độ các quá trình sinh lý cuối cùng được xác định bằng phức hợp các điều kiện sinh thái. Trong những điều kiện tự nhiên, các cơ chế quần thể, cấu trúc và số lượng quần thể có ý nghĩa xác định. Cấu trúc hoàn hảo của loài sẽ sử dụng tính biến đổi sinh lý theo tuổi như là một trong những cơ chế đặc biệt của quá trình tự điều hòa, duy trì tính thích nghi và tính ổn định của quần thể. Trạng thái quần thể, cấu trúc về mặt sinh thái của nó sẽ xác định tuổi thọ và sự lão hóa của động vật trong các điều kiện tự nhiên.
Sự già hoá dân cư
Vào năm 1800 số dán trên trái đất là 906 triệu người, năm 1900 là 1608 triệu, đến năm 1965 đã tăng lên 3285 triệu. Trong năm 1987 trái đất chúng ta đã có trên 5 tỷ người!
“Sự bùng nổ dân số” – đó là cách nói về sự tăng bột phát dân số trong thế kỷ 20.
Đây là sự kiện rất cơ bản và quan trọng của thời đại chúng ta. Cần phải biết và thấy trước những biến đổi dân số trong từng nước và trên toàn cầu để đặt ra các chương trình khoa học khách quan đáp ứng những đòi hỏi của con người và xã hội về mặt năng lượng, dinh dưỡng, xây dựng, y học v.v. Điều này vô cùng cần thiết, vì nguồn tài nguyên trên trái đất không phải là vô hạn và việc sử dụng chúng phải được điều hòa. Điều đó hết sức cần thiết để điều hòa nguồn lao động một cách tối ưu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *