Tin tức

Sự phát triển của não

Sự phát triển của nãoKhi trọng lượng não đạt đến mức hạn định sẽ trở nên hằng định, mặc dù trọng lượng thân thể vẫn tiếp tục tăng.
Thận (nephros). Các kích thước tương đối của thận tăng lên trong thời gian tăng trưởng tích cực, lúc sinh sản và trong lúc gắng sức nhiều do điều kiện không thuận lợi đối với cơ thể trong năm. Trong nhiều nghiên cứu sinh thái – sinh lý các kích thước của thận được dùng để đánh giá mức độ của các quá trình trao đổi chất, cường độ chuyển hóa. Sự khác nhau về kích thước thận do sinh sản theo mùa của các loài gậm nhấm là hoàn toàn rõ. Người ta đã chứng minh rằng, trên những con chuột lang nuôi trong phòng thí nghiệm 4 tháng tuổi được sinh vào mùa xuân có khối lượng của thận lớn hơn những con thú đó cùng tuổi nhưng sinh vào mùa đông.
Não bộ. Ở thời kỳ sớm sau khi sinh trọng lượng não bộ tuyệt đối phụ thuộc trực tiếp bởi tăng cân nặng của cơ thể. Giá trị tương đối của nó giảm theo tuổi có tính quy luật, theo mức tăng kích thước cơ thể. Khi trọng lượng não đạt đến mức hạn định sẽ trở nên hằng định, mặc dù trọng lượng thân thể vẫn tiếp tục tăng. Loại chuột vàng sinh vào mùa thu trọng lượng nào sẽ được ổn định trong tháng 6 và tháng 7 khi trọng lượng thân thể trung bình là 25-26g. Đặc biệt những con chuột sinh vào mùa xuân trọng lượng não trung bình theo tuổi của chuột liên quan đến sự biến động số lượng của chúng. Sự đình trệ thu động kèm theo không chỉ ức chế tăng trưởng não, mà còn kèm theo sự giảm có quy luật trọng lượng thân thể của nó. Trong thời kỳ đó sẽ xảy ra một số những biến đổi trong cấu trúc tế bào não. Sự tương quan về trọng lượng giữa các phần trong não bị thay đổi do giảm khối lượng những phần trẻ hơn về mặt chủng loại phát sinh: vỏ não mới 17% vỏ não cũ – 6% trọng lượng phần vỏ não cổ nhất không thay đổi.
Kích thước cuối cùng của con vật sinh vào mùa xuân sẽ đạt được vào tháng tuổi 1,5-2, còn loại sinh vào mùa thu sẽ đạt được kích thước hạn định lúc 10-11 tháng tuổi. Sự hoạt hóa hoạt động sống cơ thể chuột vào mùa xuân sau sự trì tuệ do mùa đông sẽ kèm theo tăng trọng lượng não. Nhiều tác giả đã nghiên cứu quy luật biến động trọng lượng não trên những con chuột được sinh ra vào những thời điểm khác nhau trong năm – đó là hiện tượng đặc thù của những loài có đời sống ngắn, trong đó có các loại côn trùng nhỏ. Dehnel và Pucek đã nghiên cứu những biến đổi theo mùa và sự đình trệ trong mùa đông của chuột chù một cách tỷ mỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *