Tin tức

Sự tự đồng bộ hóa với các âm thanh

Nhưng điện ốc tai có thể ghi nhận bất kỳ ở chỗ nào trong tai trong của bạn hoặc bất kỳ chỗ nào trong sọ, với điều kiện là sự vang âm phải thích đáng. Lý do là khả năng phát ra của thùy thái dương, không phải chỉ tiếp giáp riêng với thần kinh thính giác, cũng như là điện thần kinh thính giác thật sự. Nó cũng có thể là một phần của các cấu trúc của tự thức nguyên thủy và tất nhiên là được tiếp súc qua khắp não và có thể ghi nhận được tại bất kỳ chỗ nào ở sọ.
Điện ốc tai có xu hướng rất lớn là trải ra trong cơ thể qua các mô hơn là điện thần kinh thính giác thật sự.
Điện thần kinh thính giác thật sự tự đồng bộ hóa với các âm thanh (sóng âm thanh) đến mức tối đa là 3.000 c.k.g. Điện ốc tai lại đồng bộ hóa với các sóng âm thanh đến 20.000 c.k.g. Với các dụng cụ ghi nhận hiện đại hơn, các nhà sinh lý học hy vọng thu được các sóng âm thanh của nó đến 30.000 c.k.g. Cái đó lại càng chứng tỏ rằng điện ốc tai là ở dưới một quyền lực tâm thần nào đấy nó mạnh hơn cả tâm trí ý thức.
Điện thần kinh thính giác thật sự có thể tạo ra được bằng sự cộng lại, có nghĩa là các sóng âm thanh chạm vào ốc tai thì yếu, sau có thể mạnh do nhắc lại nhiều lần cái đó không phải như điện ốc tai. Điện ốc tai được tạo ra chỉ riêng khi nào sóng âm thanh ban đầu chạm vào ốc tai và khá mạnh để tạo nó ngay lập tức. Nó đòi hỏi một sự điều khiển mạnh của quyền lực tâm thần để có thể được tạo ra bằng cách khác.
Điện ốc tai cuối cùng là do các luồng áp điện, như các luồng sinh ra bởi một sự ép trên mảnh thạch anh. Nhưng điện thần kinh thì không. Các luồng áp điện là các luồng rất ít cùng mạnh và do đó, không nghi ngờ gì, nhiều người mắc chứng ích tê ri rất thính nhậy với tất cả các âm thanh. Tiếng động nhỏ cũng làm cho họ thành bệnh. Thính giác của họ có thể trở nên vô cùng nhậy bén để có thể nghe được tiếng động nhỏ qua cửa khép kín. Tuy như thế, tất cả các nỗ lực làm để rèn luyện một cách khoa học thính giác của người bình thường đạt được một thính lực làm để rèn luyện một cách khoa học thính giác của người bình thường đạt được một thính lực cao như thế đều đã thất bại. Tại sao vậy? Vì rằng những người ích tê ri tăng cao thính lực một cách ma quái không phải do tâm trí ý thức hoặc bán ý thức nhưng nhờ vào điện ốc tai được nhân lên với các hiệu lệnh của quyền lực tâm thần trong tâm trí kinh sợ của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *