Tin tức

Tầm vóc trung bình người Việt Nam

Trẻ em Việt Nam có chiều cao không lớn lắm, có nhịp độ tăng trưởng chậm, thời kỳ tăng trưởng kéo dài.
Phần phụ gia chiều cao ở nam từ 8,0 đến 14,0cm, ở nữ là 9,5-12,5cm. Tăng trưởng hàng năm về chiều cao của nữ lúc 2 tuổi ít hơn nam (Antrôpva, 1983). Theo một số tác giả khác ở thời kỳ từ 1 đến 7 tuổi ở nam cũng như ở nữ có phần phụ gia chiều cao hàng năm giảm dần từ 10,5cm xuống đến 5,5cm/năm. Từ 7 đến 10 tuổi chiều cao tăng trung bình hàng năm là 5cm/năm. Người Việt Nam từ 7 đến 10 tuổi chiều cao trung bình chỉ tăng được 4,2cm đối với nam và 4,7 đối với nữ. Trong lứa tuổi này tốc độ tăng trưởng chiều cao ở nữ nhanh hơn nam (xem bảng 5). Với trẻ em liên xô (trước đây) tương ứng là 5,0cm ở nam và 5,1cm ở nữ. Cũng theo tài liệu Liên Xô, nhưng theo các tác giả khác thì con số đó là 4,3cm đối với nam và 4,5cm đối với nữ.
Tầm vóc trung bình của người Việt Nam thấp nhỏ hơn so với người Moskva và người Gruzia (xem bảng 7). Ở trẻ em nam Việt nam 6 tuổi thấp hơn trẻ em nam Moskva là 13,15cm và thấp hơn trẻ em nam Gruzia cùng tuổi là 12,35cm; đối với các em nữ tương ứng là 12,35cm. Mức chênh lệch đó ở lứa tuổi 12 tương ứng là 19,35cm và 15,85cm (với nam), còn đối với nữ là 21,94cm và 15,84cm.
Khi phân tích đường cong biểu diễn chiều cao cơ thể trẻ em nam và nữ Việt Nam chúng tôi thấy rằng “giao chéo lần thứ nhất và thứ hai” muộn hơn so với các cư dân khác –“giao chéo lần thứ nhất và lần thứ hai” của trẻ em Moskva và Gruzia vào tuổi 11 và 14 (bảng 7). Phần phụ gia chiều cao tối đa hàng năm của người Gruzia là giữa tuổi 13 và 14, với người Moskva – giữa tuổi 12 và 13, còn trẻ em Việt Nam giữa tuổi 14 và 15.
Như vậy ở trẻ em Việt Nam có chiều cao không lớn lắm, có nhịp độ tăng trưởng chậm, thời kỳ tăng trưởng kéo dài hơn so với trẻ em Moskva và Gruzia. Người Việt Nam bước vào thời kỳ ngảy vọt tăng trưởng dậy thì cũng muộn hơn. Nhảy vọt dậy thì – đó là hiện tượng có ở tất cả các em trong điều kiện phát triển bình thường, nhưng cường độ và thời gian nhảy vọt tăng trưởng này ở mỗi quần thể, ở mỗi vùng và các nhóm dân tộc khác nhau có sự khác nhau.
Nhiều tác giả cho rằng hiện nay tăng trưởng chiều cao thực tế kết thúc ở nữ vào tuổi 16-17, còn ở nam: 18-19 tuổi. Thời kỳ từ 17-19 tuổi đến 60 tuổi chiều cao đi vào “hằng định”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *