Tin tức

Tăng trưởng của động vật theo mùa

Đối với loại sinh sản vào mùa xuân sự tăng trưởng và tăng tốc độ hoàn thiện sinh dục mang tính quy luật.
Như vậy, các điều kiện môi trường, thông qua các cơ chế quần thể, ở các loài có đời sống ngắn sẽ điều tiết thời khoảng chu trình sống cá thể trong giới hạn tương đối rộng.
Sinh sản theo mùa – đó là những đơn vị quần thể có cấu trúc chức năng đầy đủ. Chu kỳ hoạt động sống của chúng bao gồm cả giai đoạn cơ bản phát triển cá thể sau khi sinh, từ lúc sinh đến hoàn thiện sinh dục và thời kỳ sinh sản. Trong những điều kiện tự nhiên sự loại trừ có thể có mối liên hệ mang tính quy luật với mức biểu hiện những biến đổi theo tuổi. Tính biến đổi thời khoảng của pha sinh trưởng và sinh sản của quá trình phát triển cá thể ở những loại sinh vào các thời điểm khác nhau là đặc thù sinh học của nhóm động vật này. Ở một mức độ nhất định sự phân chia các pha này là có điều kiện. Pha sinh trưởng bao gồm toàn bộ thời kỳ tăng trưởng và phát triển đến sinh sản, pha sinh sản – cho đến lúc suy giảm chức năng sinh dục. Những khác biệt về mặt hình thái – sinh lý giữa sinh sản mùa xuân và mùa thu của loài gậm nhấm bao gồm một phức hợp những dấu hiệu liên quan với tăng trưởng, phát triển và khả năng sinh sản. Chúng được nghiên cứu trên nhiều loài động vật của nhóm này trong các điều kiện tự nhiên và trong thực nghiệm tiến hành trên các đàn súc vật nuôi trong các trại thí nghiệm.
Tăng trưởng và phát triển của động vật sinh sản theo mùa có những đặc tính đặc biệt. Đối với loại sinh sản vào mùa xuân sự tăng trưởng và tăng tốc độ hoàn thiện sinh dục mang tính quy luật, mặc dù khi sinh ra chúng có thể có cân cặng bằng với những con sinh vào mùa thu. Những con chuột sinh vào mùa xuân đạt cân nặng tối đa lúc hai tháng tuổi. Tốc độ tăng trưởng của chúng lớn hơn nhiều so với những con chuột sinh vào mùa thu. Có loại chuột được sinh vào tháng 5, sau 45 ngày đã đạt được cân nặng lớn nhất so, với loại chuột đó cùng tuổi nhưng sinh vào mùa thu. Những con chuột vàng sinh vào mùa xuân ở Kareli (Nga) sau tháng tự lập đầu tiên đã tăng cân nặng đạt đến 42,6% so với giới hạn tối đa, trong khi đó những con chuột cùng tuổi sinh vào mùa thu chỉ đạt được 10,7%, có nghĩa là 4 lần ít hơn. Tăng trưởng của động vật sinh vào mùa thu bị ức chế từ 1-1,5 tháng một cách từ từ và sẽ sinh đẻ vào mùa xuân năm sau. Tất nhiên khi mùa xuân đến nhịp độ tăng trưởng của những con vật này được tăng cường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *