Tin tức

Tăng trưởng của não bộ

Não bộ lớn lên chủ yếu trong năm đầu tiên.
Trước 4 tuổi ở nam cũng như ở nữ tỷ lệ trọng lượng não trên trọng lượng thân thể giảm chút ít và sau đó giảm mạnh.
Chúng tôi nhận thấy rằng ở lứa tuổi từ 1-2 có tỷ lệ trọng lượng não trên cân nặng của nữ lớn hơn nam.
Từ 3 đến 10-14 tuổi tỷ lệ nói trên biến đổi ngược lại – của nữ thấp hơn nam. Từ lứa tuổi 15-19 tỷ lệ đó hầu như không thay đổi: với nam là 3,02%, với nữ – 2,99%.
Như đã đề cập đến ở trên, trong thời kỳ hoàn thiện sinh dục trọng lượng não bằng khoảng 2% trọng lượng cơ thể ở người u – Mỹ còn ở người Việt Nam tỷ lệ đó cao hơn rõ rệt -3%. Chúng tôi cho rằng sau tuổi 15-19 tỷ lệ trọng lượng não trên trọng lượng thân thể của cả hai giới người Việt Nam bằng nhau (p>0,05) và đi vào ổn định. Từ 20-24 tuổi đến 75-79 tuổi tỷ lệ đó ở nữ luôn luôn cao hơn nam (p<0,05) ở nam từ 2,70% đến 2,81%, còn ở nữ từ 2,74 đến 3,01%.
Hệ thần kinh trung ương giữ vai trò chủ đạo trong việc điều hoà thích nghi đối với những tác động của môi trường ngoài trong quá trình phát triển cá thể. Đặc điểm tổng thể của não bộ là khối lượng của nó (đó là cân nặng). Sự thích nghi, điều hoà do bởi tác động qua lại của cấu trúc não bộ, các cấu trúc tạo nên hệ thống chức năng (Anokhin. 1948), hướng đến thực hiện các dạng hoạt động khác nhau.
Từ thời kỳ đầu phát triển trong bụng mẹ tăng trưởng trọng lượng não tiếp tục kéo dài cho đến khi gần với trọng lượng lớn nhất (Tanner, 1968, 1979); não bộ phát triển sớm hơn những phần còn lại của cơ thể. Ở trẻ sơ sinh trọng lượng não bằng khoảng 25% trọng lượng não bộ ở người lớn, ở trẻ 6 tháng – gần bằng 50% và 10 tuổi – 95%. Những giá trị này khác với các chỉ số về trọng lượng khác, ví dụ – cân nặng của trẻ em chỉ bằng 5% cân nặng của tuổi thanh niên, nhưng ở trẻ 10 tuổi thì đạt đến 50% (Tanner, 1968,1979).
Tăng trưởng trọng lượng não người Việt Nam từ 1 đến 24 tháng xảy ra không đồng đều: từ 1 đến 12 tháng trọng lượng não tăng trung bình hàng tháng là 36-37g, còn từ sau 12 tháng đến 18 tháng phần phụ gia trọng lượng não giảm 4g trong một tháng. Từ 18 đến 24 tháng mức giảm phân phụ gia tăng lên đến 12g/tháng. Schade, Ford (1973) cho rằng não bộ lớn lên chủ yếu trong năm đầu tiên, lúc đó trọng lượng não tăng trung bình từ 350g lên đến 1000g.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *