Tin tức

Tăng trưởng tuổi dậy thì

Đó là một hiện tượng xuất hiện trong những điều kiện phát triển bình thường ở tất cả những đứa trẻ bình thường.
Trước 11 tuổi cân nặng của nữ thấp hơn nam. Đến 11 tuổi cân nặng của nam và nữ hầu như bằng nhau.
Phần phụ gia hàng năm (xem bảng 10) của cân nặng trẻ em là chỉ số đầy đủ để kiểm tra thể chất. Ở thời kỳ 10-13 tuổi và 13-16 tuổi trẻ em nam có phần phụ gia trung bình hàng năm là 2,23-4,20 kg, còn ở nữ từ 2,63-3,59 kg.
Đối với người Việt Nam “giao chéo tăng trưởng lần thứ nhất” về cân nặng rơi vào tuổi 13 (p <0,01) “giao chéo lần thứ hai” lúc 15 tuổi (p<0,01)
Như vậy nhảy vọt tăng trưởng dậy thì cân nặng ở trẻ em nữ Việt Nam sớm hơn trẻ em nam 3 năm.
Nhảy vọt dậy thì cân nặng – đó là một hiên tượng xuất hiện trong những điều kiện phát triển bình thường ở tất cả những đứa trẻ bình thường, nhưng cường độ và thời khoảng của nhảy vọt tăng trưởng này ở mỗi một cá thể không giống nhau. Nhảy vọt dậy thì với cường độ khác nhau có ở tất cả các phần kích thước của cơ thể. Rõ ràng (Tanner, 1979) nhảy vọt loại này trước tiên biểu hiện ở phần phụ gia hàng năm về chiều cao rồi tiếp sau một vài tháng xẩy ra với cân nặng.
Sau tuổi dậy thì, tuổi thanh niên được bắt đầu, tốc độ tăng trưởng cân nặng giảm dần. Ở nữ tăng trưởng cân nặng tăng nhanh vào tuổi 11 đến 13, sau 16 tuổi phần phụ gia trung bình hàng năm như đã tính, giảm xuống đến 1,3 kg/năm; ở nam giới tăng trưởng cân nặng mạnh mẽ nhất xẩy ra lúc 13 đến 16 tuổi, sau 18 tuổi phần phụ gia trung bình hàng năm giảm xuống chỉ còn 1,16kg/năm. Phần đường cong tăng trưởng tương ứng hầu như đi ngang – đó chính là đi vào thời kỳ ổn định cân nặng. Vì vậy khó có thể xác định được “thời điểm” (mốc) kết thúc tăng trưởng cân nặng. Tuy nhiên theo số liệu của chúng tôi có thể rằng tăng trưởng cân nặng kết thúc ở nam giới vào tuổi 24-25, còn ở nữ vào khoảng 23-24 tuổi.
Dấu hiệu trưởng thành của cân nặng chính là sự hàng định cân nặng được duy trì trong 15 năm từ 20 đến 35 tuổi ở mức 50 kg đối với nam và kéo dài trong 10 năm từ 20 đến 30 tuổi ở mức 45 kg đối với nữ. Từ 30-35 tuổi đến 84 tuổi cân nặng người Việt Nam giảm từ từ, trung bình là 0,33 kg cho sau từng 5 năm một đối với nam và từ 25 đến 84 tuổi giảm trung bình 0,60 kg đối với nữ cùng sau từng 5 năm một.
Qua phân tích số liệu trên đây chúng ta cũng thấy cân nặng người Việt Nam thay đổi qua ba thời kỳ phát triển cá thể: tăng tiến, ổn định và suy thoái.

Chỉ mất 30s để đọc thông tin này::

Lựa chọn thuốc tăng chiều cao gh creation - sản phẩm đang rất được người tiêu dùng khắp thế giới quan tâm, là một sản phẩm hỗ trợ, giúp cải thiện, bổ sung hoocmon tăng trưởng giúp con người cải thiện chiều cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *