Tin tức

Tăng tuổi thọ

Cuộc sống con người hiện đại chúng ta đã được kéo dài ra sau nhiều năm hoạt động tích cực.
Quá trình phát triển lịch sử có quy luật đó nhằm loại bỏ sự ngăn cách giữa các nhóm dân cư có các hậu quả sinh học nhất định ảnh hưởng tới sự thay đổi bộ máy di truyền.
Chúng ta đều biết rằng các cơ thể lại xuất hiện từ các bố mẹ trong một chừng mực nhất định khác nhau về khả năng di truyền, có khả năng thích nghi rộng hơn. Ngược lại việc kết hôn giữa các cá thể trong vùng một gia đình sẽ làm xuất hiện các trường hợp dị tật, không hoàn chỉnh về mặt sinh lý; rất nhiều trẻ em như vậy đã chết sớm hơn các bạn cùng lứa tuổi. Điều này có thể thấy rõ trong ví dụ theo dõi gia phả của các dòng họ vua chúa muốn giữ lại quyền năng trong giới hạn một gia đình. Không phải ngẫu nhiên mà trong tín ngưỡng cổ đại cấm hôn nhân giữa họ hàng gần. Trong thời đại của chúng ta cơ chế di truyền của hiện tượng quái thai trong họ hàng gần đã rõ. Trong điều kiện này thông tin của các gen ẩn liên quan tới các đặc điểm xấu sẽ thể hiện ở thế hệ sau!
Các kết quả về khả năng sống cao của động vật lai họ hàng xa đã có nhiều. Cụ thể, tuổi thọ của các con lai giữa chuột khác giống cao hơn so với cùng giống. Các kết quả tương tự cũng thu được từ một số loài động vật khác. Ở các con lại xa sức đề kháng đối với tác động của các chủ yếu tố gây tổn thương tăng. Theo quan niệm của các nhà di truyền thì ở động vật, kể cả người, ảnh hưởng dương tính của tính trội không thuần chúng tới trường thọ đã rõ ràng.
Có thể coi đó là ảnh hưởng dương tính đến tăng khả năng sinh học, tăng tuổi thọ. Việc mở rộng sự định cư của con người, việc gặp gỡ giữa các nhóm dân cư lớn, sự đồng hoá dân tộc trước kia chưa thực hiện được, nói cách khác là quá trình lịch sử đã loại bỏ giới hạn hẹp giữa các quần thể đã tạo điều kiện cho việc xuất hiện các con lai không thuần chủng và lai trội.
Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm của cuộc sống con người hiện đại đầy ắp các sự kiện, các ấn tượng mà ông cha ta không có được. Cuộc sống con người hiện đại chúng ta đã được kéo dài ra sau nhiều năm hoạt động tích cực. Lão khoa đặt cho mình nhiệm vụ không chỉ tăng tuổi thọ cho cuộc sống, mà cả tăng sức sống cho tuổi thọ, không ai cần sự tồn tại kiểu thực vật, vô nghĩa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *