Tin tức

Thời kì để nghiên cứu tuổi sinh học

Thời kì để nghiên cứu tuổi sinh họcMô hình toán học phải đáp ứng tương xứng về mặt nội dung đối với quá trình sinh học.
Đây thực sự là một thời kỳ nở rộ đề tài với các xu hướng khác nhau, thậm chí gây sự nghi ngờ ý nghĩa của việc xác định tuổi sinh học. Ở Mỹ vào năm 1988 W. Dean đã công bố nhiều tài liệu chuyên khảo, có tính chất tổng hợp toàn cầu các phương pháp xác định tuổi sinh học của viện lão khoa Kiev.
Qua đây, ta thấy về đề tài này đã có một bước phát triển rất lớn. Gắn liền với tuổi sinh học là vấn đề lão hoá, tuổi thọ, các biện pháp chống lão hoá càng ngày càng đi sâu hơn và mở ra nhiều triển vọng cùng với sự phát triển văn minh nhân loại.
Về lĩnh vực tuổi sinh học viên lão khoa Kiev (thuộc viện hàn lâm y học Liên Xô trước đây) đã tiến hành các bước nghiên cứu đồ sộ.
Nghiên cứu quần thể (187 đối tượng) nhằm thu thập các dữ kiện cần cho việc xác lập các công thức tính tuổi sinh học.
Nghiên cứu các cặp sinh đôi (134 cặp) nhằm đánh giá ảnh hưởng của di truyền lên chỉ số tuổi sinh học.
Nghiên cứu lâm sàng (214 bệnh nhân) tạo cơ sở để phân tích mối liên hệ giữa các mô hình tuổi sinh học “sinh lý” và “bệnh lý”.
Các tác giả đã tiến hành khảo sát 122 chỉ số nhằm xác định tuổi sinh học, qua đó chọn ra được 18 chỉ số (V.P.Voitenko, A.V.Tokar, 1983) là thích hợp nhất cho việc tính toán và xây dựng mô hình.
Một yêu cầu hiển nhiên đặt ra là mô hình toán học phải đáp ứng tương xứng về mặt nội dung đối với quá trình sinh học. Qua khảo sát tuổi theo lịch cùng với 18 chỉ số nói trên cho thấy sự khác biệt giữa các cá thể ở mức độ 1/3 đối với nam giới và 1/5 đối với nữ giới. Kết luận này được rút ra do việc tinh hệ số tương quan giữa các chỉ số thu nhận được với tuổi theo lịch và giữa các chỉ số đó với nhau.
Dựa vào những chỉ số trên. Viện lão khoa Kiev đã thiết lập một công thức toán học (sẽ được trình bày ở mục sau), nhờ đó có thể xác định được tuổi sinh học của mỗi cá thể.
Một vấn đề có tính ứng dụng thực tiễn đặt ra – chỉ số tuổi sinh học xác định được sẽ so sánh với loại hình chỉ số nào? – Dĩ nhiên là không thể so sánh với tuổi theo lịch, vì nhiệm vụ đặt ra của chúng ta ngay từ đầu là tìm ra một chỉ số khách quan phản ánh các tiến trình sinh học, phản ánh khả năng sống thực sự của cơ thể. Vì vậy giải pháp hợp lý nhất là so sánh với đại lượng tuổi sinh học chuẩn đặc trưng cho tiến độ già hoá chung của quần thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *