Tin tức

Thời kì phát triển cá thể

Sự phân định các thời kỳ theo lứa tuổi không thể dứt khoát được, vì rằng tất cả các phân định thời kỳ thực tế không có cơ sở sinh lý đầy đủ.
Sự phát triển sau khi sinh được chia làm 3 thời kỳ lớn.
Thời kỳ tăng trưởng, trong thời kỳ này cân nặng tăng từ từ và hình thành tất cả các đặc điểm của cơ thể (về hình thái, sinh lý, hóa sinh) tương ứng với loài;
Thời kỳ trưởng thành, khi những đặc điểm nói trên đạt đến mức hoàn thiện, tối đa và duy trì mức cơ bản đó;
Thời kỳ lão hoá – chủ yếu là thời kỳ suy giảm, dẫn đến làm giảm kích thước thân thể, suy giảm tất cả các chức năng sinh lý, cuối cùng đưa đến suy thoái quá trình sống và kết thúc bằng tử vong.
Sự phân định các thời kỳ tỉ mỉ nhất dựa trên các dấu hiệu về hình thái và nhân chủng do Bunak V.V. (1965) đưa ra, theo tác giả những biến đổi kích thước thân thể ở nửa sau của cuộc đời liên quan đến những dấu hiệu về cấu trúc và chức năng là do sự rối loạn chuyển hóa của cơ thể bởi sự lão hóa. Theo sơ đồ đó (bảng1) toàn bộ thời kỳ phát triển cá thể được chia làm 3: giai đoạn tăng tiến, giai đoạn ổn định và giai đoạn suy thoái. Các chỉ số sau đây làm cơ sở cho sự phân định đó, đối với giai đoạn tăng tiến – tăng trưởng thân thể liên tục và lúc kết thúc tăng trưởng chính là lúc kết thúc giai đoạn thứ nhất; giai đoạn ổn định đó là thời kỳ tăng lớp mỡ, tăng cân, các chỉ số sinh lý đi vào ổn định; giai đoạn suy thoái – trọng lượng thân thể giảm, giảm các chỉ số chức năng, đã thay đổi, thay đổi tư thế (diện mạo), tốc độ chuyển động.
Một sơ đồ tương tự về phân định các thời kỳ theo tuổi sau khi sinh của người đã được thông qua tại hội nghị lần thứ 7 toàn liên bang (Liên Xô cũ) về vấn đề hình thái, sinh lý, sinh hóa theo tuổi của Viện Hàn lâm sư phạm liên xô tại Mat-xcơ-va năm 1965 (bảng 2). Sự phân định thời kỳ này hơi khác so với sơ đồ của V.V.Bunak (1965) ở chỗ chia thêm thời kỳ thơ ấu sớm, phân rõ giới hạn thời kỳ thơ ấu thứ hai với tuổi dậy thì. Ngoài ra còn nhấn mạnh rằng sự phân định các thời kỳ theo lứa tuổi không thể dứt khoát được, vì rằng tất cả các phân định thời kỳ thực tế không có cơ sở sinh lý đầy đủ. Cơ sở sinh lý cần thiết cho sự phân định các thời kỳ theo lứa tuổi chính là nhiệm vụ phân ra các giai đoạn khác nhau theo đặc điểm chức năng của phát triển cá thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *