Tin tức

Thời kỳ dậy thì

Có những thay đổi về các hệ thống sinh lý cơ bản, hệ cơ, tuần hoàn, hô hấp.
Thời kỳ hoàn thiện sinh dục ở nam giới kéo dài từ 13 đến 16 tuổi, ở nữ từ 12 đến 15 tuổi. Thực tế không thể chính xác hoàn toàn – cũng có thể tuổi bước vào hoàn thiện sinh dục ở nam là 12 chứ không phải là 13 hoặc ở nữ có thể từ tuổi 11. Vì vậy ở nam giới bước vào tuổi dậy thì chỉ được tính khi bước vào thời kỳ hoàn thiện sinh dục, nhưng ở nữ thời kỳ đó có thể ở mức độ thấp hơn, bao gồm cả thời kỳ trước đó. Bước vào thời kỳ hoàn thiện sinh dục không giống nhau ở nữ giới cũng như ở nam giới, nó phụ thuộc bởi đặc điểm thể tạng của cá thể: ở trẻ thuộc loại cơ chất khỏe mạnh sự hoàn thiện sinh dục sẽ xuất hiện sớm hơn so với trẻ có thể chất suy nhược. Ngoài ra thời gian xuất hiện và kéo dài thời kỳ hoàn thiện sinh dục phụ thuộc bởi điều kiện khí hậu, môi trường; cùng trong một điều kiện khí hậu nhưng môi trường thành thị và nông thôn cũng đưa đến các mốc chuyển giai đoạn khác nhau cũng như sự hoàn thiện sinh dục. Mở đầu thời kỳ hoàn thiện sinh dục là một trong những giai đoạn nhảy vọt đặc biệt của quá trình phát triển cá thể của cơ thể. Trong thời kỳ này vẫn quan sát thấy tốc độ tăng trưởng tiếp tục tăng – nhảy vọt dậy thì có liên quan đến tất cả kích thước của thân thể. Tăng chiều cao rõ rệt ở nữ cào khoảng tuổi 11 và 12, về trọng lượng thân thể giữa tuổi 12 và 13; ở nam giới tương ứng là tuổi 13 và 14, tuổi 14 và 15. Đặc biệt tốc độ tăng trưởng cao về kích thước ở nam giới vào tuổi 13,5-14, vượt hẳn lên về chiều cao so với nữ (giao chéo đường cong tăng trưởng lần thứ 2).
Cuối thời kỳ dậy thì kích thước thân thể đạt đến khoảng 90-97% giá trị lớn nhất có thể có của nó.
Trong thời kỳ dậy thì có những thay đổi về các hệ thống sinh lý cơ bản, hệ cơ, tuần hoàn, hô hấp v.v; đến cuối thời kỳ này các đặc điểm chức năng cơ bản gần với người trưởng thành – ở nam giới hệ cơ đặc biệt phát triển mạnh mẽ.
Ở thời kỳ dậy thì các dấu hiệu sinh dục phụ được hình thành – ở nữ tuyến vú tiếp tục phát triển, tăng trưởng lông mu và lông nách. Một chỉ số rõ ràng nhất về sự hoàn thiện sinh dục ở nữ là xuất hiện kinh nguyệt lần đầu tiên. Nó thường được bắt đầu lúc mà tốc độ tăng trưởng kích thước toàn thân tối đa.

Chỉ mất 30s để đọc thông tin này::

Với sản phẩm meishoku của Nhật Bản là sản phẩm được đánh giá cao bởi hiệu quả điều trị mụn trứng cá, kiểm soát bã nhờn, cho làn da mịn màng, sạch thoáng và sáng khỏe tự nhiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *