Tin tức

Thời kỳ hoàn thiện sinh dục

Đó là thời kỳ phát triển cá thể có sự điều chỉnh lại một cách cơ bản về mặt sinh lý, sinh hóa, hình thái, tinh thần kinh của cơ thể.
Từ năm 1970 đến 1980 dân thành phố thuộc phần Châu u của Liên Xô (cũ), đa số nữ có kinh lần đầu tiên ở tuổi 13, còn nữ ở nông thôn muộn hơn. Sự chênh lệch đó khoảng từ 6 đến 10 tháng. Nữ có kinh lần đầu muộn nhất là các cư dân thuộc các cực của quả đất. Ví dụ thiếu nữ sống ở vùng cao Kiếc-ghi-di-a có kinh lần đầu lúc 15 tuổi, liên quan đến sự thích nghi thiếu oxy.
Ở thời kỳ dậy thì sự hoàn thiện sinh dục ở nam giới xảy ra mạnh mẽ – tăng trưởng tinh hoàn và dương vật mạnh mẽ ở tuổi 13-14. Đến tuổi 13 giọng nói thay đổi và xuất hiện lông mu; đến 14 tuổi đầu dương vật nở phình và xuất hiện lông nách. Đến 15 tuổi bắt đầu có ria mép và râu cằm. Trong tuổi 14-15 ở nam giới xuất hiện di mộng tinh đầu tiên.
Các tác giả cho rằng hoàn thiện sinh dục đó là thời kỳ phát triển cá thể có sự điều chỉnh lại một cách cơ bản về mặt sinh lý, sinh hoá, hình thái, tinh thần kinh của cơ thể. Trong 8 đến 10 năm sự phát triển mạnh mẽ gắn liền với những đặc điểm sinh học, trí tuệ của con người theo lứa tuổi, trong số đó có sự hoàn thiện về sinh dục (có khả năng sinh đẻ). Giới hạn sự hoàn thiện về sinh dục của những cá thể riêng biệt cũng như của quần thể (nhóm cư dân) khác nhau bởi sự thay đổi tương đối do ảnh hưởng của các nhân tố di truyền, dân tộc, môi trường ngoài v.v. Hiện nay trong các nước công nghiệp phát triển, trong đó có Liên Xô (trước đây) thời kỳ hoàn thiện sinh dục ở nữ giới được bắt đầu từ 8-9 tuổi, 18-20 tuổi ở nam.
Trong thời kỳ hoàn thiện sinh dục hằng số tăng trưởng một lần nữa tăng lên, ở nam bằng 1,553, còn ở nữ là 1,415; sau tuổi đó hằng số tăng trưởng lại giảm xuống – ở nam là 0,619, còn ở nữ là 0,575 ( Smalgauzen).
Các tác giả thấy rằng thời kỳ tiền dậy thì của nam so với nữ được kéo dài hơn và tạo nên bước nhảy vọt mạnh mẽ hơn lúc dậy thì. Người ta cho rằng sự khác biệt về kích thước thân thể giữa nam và nữ trưởng thành ở một mức độ nà đó phụ thuộc bởi mốc khởi đầu, thời khoảng diễn biến cũng như cường độ nhảy vọt gây nên sự khác biệt giữa nam và nữ không vượt quá 2%, còn sau đó đã đạt đến trung bình là 8%.
Tuổi thanh niên được tiếp tục ở nam từ 17-21, ở nữ từ 16-20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *