Tin tức

Thời kỳ ổn định chiều cao

Qua số liệu thu được cho thấy nữ giới đi qua thời kỳ tăng tiến và ổn định nhanh hơn nam giới.
Đặc biệt ở nữ tăng trưởng nhanh rõ rệt ở tuổi 11 đến 13, sau đó chậm dần và sau tuổi 16 lại càng ít hơn. Ở nam giới tăng trưởng chiều cao mạnh mẽ xảy ra ở tuổi 13 đến 16 và sau đó quá trình tăng trưởng cũng bị chậm lại.
Sự khác nhau về tốc độ hoàn thiện chức năng hình thái của nam và của nữ và thời hạn đạt được bao nhiêu phần trăm kích thước cuối cùng được ước tính trong bảng 5.
Sau tuổi 16 đến 23 tuổi số phụ gia trung bình hàng năm của nữ như đã tính – bị giảm xuống đến 0,49 cm/năm. Với nam giới sau 18 đến 23 tuổi số phụ gia trung bình hàng năm giảm đến 0,56cm/năm.
Thời kỳ ổn định chiều cao ở vào tuổi 30-34 đối với nam, sau đó chiều cao giảm, sau 5 năm một giảm đi 0,22 cm cho đến 60-64 tuổi. Còn sau tuổi 60-64 cứ 5 năm một giảm đi 0,41cm. Đối với nữ thời kỳ ổn định chiều cao rơi vào tuổi 25-29, sau tuổi này chiều cao giảm trung bình 0,52 cm từng 5 năm một cho đến tuổi 50-54, sau tuổi đó giảm 0,49 cm cho từng 5 năm một tiếp theo.
Như vậy, qua số liệu thu được cho thấy nữ giới đi qua thời kỳ tăng tiến và ổn định nhanh hơn nam giới.
Chúng ta biết rằng chiều cao là một số cơ bản của phát triển thể chất. Cường độ tăng chiều cao theo tuổi và cho kích thước cuối cùng trong những điều kiện như nhau được quyết định bởi yếu tố di truyền. Có thể nói rằng chiều cao phản ảnh một cách tổng quát quá trình tăng trưởng con người và thường được xác định trong các nghiên cứu nhân chủng học khác nhau. Ví dụ – chiều cao của trẻ em trước tuổi đến trường là một trong những tiêu chuẩn có điều kiện của sự trưởng thành về mặt thể chất. Nó cũng giúp làm cơ sở để đánh giá đúng trọng lượng thân thể và vòng ngực của trẻ hoặc kết hợp những thông số này với những thông số khác về nhân chủng học. Chiều cao tăng lên đồng thời tăng vòng ngực cũng phản ánh tính quy luật chung về hình thái giữa tăng trưởng chiều cao và số này với những thông số khác về nhân chủng học. Chiều cao tăng lên đồng thời tăng vòng ngực cũng phản ánh tính quy luật chung về hình thái giữa tăng trưởng chiều cao và bề ngang so với những thay đổi kích thước tổng thể để đưa đến xây dựng nên hình dáng của nó.
Các giới hạn biến đổi chiều cao bình thường giữa các nhóm người Việt Nam của thời kỳ phát triển cá thể sau khi sinh như đã dẫn trong nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với những giới hạn biến đổi trọng lượng thân thể.

Chỉ mất 30s để đọc thông tin này::

Với sản phẩm thuốc gh creation có chứa hormone tăng trưởng là chế phẩm tổng hợp bằng công nghệ sinh học tái tổ hợp gen người, hỗ trợ làm tăng chiều cao dùng cho trẻ em tuổi đang lớn có chiều cao khiêm tốn do thiếu GH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *