Tin tức

Thời kỳ phát triển bào thai

Bào thai kích thước ngang cũng như dọc và cân nặng từ một trị số rất nhỏ ở cuối tháng đầu tiên đến tháng thứ 9 tăng lên tương ứng với thời gian là 2,5,47 và tăng lên hơn 100 lần.
Những biến đổi đó thường trải qua ba giai đoạn: tăng tiến, ổn định và suy thoái. Điều này cũng phù hợp với sơ đồ phân chia các thời kỳ theo tuổi của Bunak (1965). Đối với mỗi một thời kỳ phân lớp theo tuổi có một mức phát triển hình thái sinh lý trung bình, xác định.
Mặc dù chúng tôi không có những số liệu riêng về biến đổi chiều cao người Việt Nam ở thời kỳ bào thai và phát triển sau khi sinh ở giai đoạn đầu, nhưng chúng tôi cho rằng để có tính liên tục, đầy đủ đối với thời kỳ phát triển tăng tiến có thể lấy những số liệu đã có trong y văn!
Ở thời kỳ phát triển trong bào thai kích thước ngang cũng như dọc và cân nặng từ một trị số rất nhỏ ở cuối tháng đầu tiên đến tháng thứ 9 tăng lên tương ứng với thời gian là 2,5,47 và tăng lên hơn 100 lần (Antropova, 1983). Còn chiều cao trung bình ở trẻ sơ sinh là 51cm với nam và 50cm với nữ (Levin, 1978). Theo một số nghiên cứu khác chiều cao trung bình của trẻ sơ sinh nam ở liên xô (trước đây) là 51,6cm (dao động trong các nhóm khác nhau là 50,o-53,3cm) nữ là 50,9cm (49,7-52,2cm). Trẻ sơ sinh Việt Nam có chiều cao là 48,64cm với nam là 48,35cm với nữ (Đỗ Đình Hồ, 1982).
Kích thước thân thể của trẻ sơ sinh phụ thuộc bởi hàng loạt điều kiện: kích thước chung của bố mẹ, lứa tuổi, độ lớn của dạ con, dinh dưỡng của mẹ; sức khoẻ, điều kiện làm việc và sinh hoạt của người mẹ lúc mang thai, có ngộ độc thai nghén hay không, dòng họ v.v…
Sau năm đầu tiên tất cả các chỉ số nhân trác ở trẻ khoẻ mạnh trong những điều kiện nuôi dưỡng và giáo dục tốt sẽ lớn lên trông thấy qua từng tháng. Từ lúc sinh đến cuối năm đầu chiều cao tăng lên từ 23-27cm (Antropova, 1983). Theo số liệu của một số tác giả khác, đến một tuổi chiều cao đạt được trung bình 74-75cm; với nam tăng từ 73-77cm, với nữ: 74-76cm.
Ở trẻ đang bú phát triển nhanh hơn trong nữa năm đầu so với nửa năm cuối. Trọng lượng thân thể tăng gấp đôi vào khoảng tháng thứ tư sau khi sinh, ở giai đoạn này (còn 50 năm trước đây là phải tháng thứ 6). Ở trẻ khác nhau quan sát thấy mức độ khác nhau mang tính chất cá thể, điều đó nói rằng tuổi sinh học không giống nhau.
Ở thời kỳ thơ ấu sớm (từ 1 đến 3 tuổi) giảm tăng trưởng kích thước cả về tuyệt đối lẫn tương đối, đặc biệt sau 2 tuổi. Phần phụ gia chiều cao sau 2 tuổi trở nên ít hơn so với sau năm đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *