Tin tức

Thời kỳ thơ ấu

Ở lứa tuổi này giảm tăng trưởng kích thước thân thể cả tương đối lẫn tuyệt đối, đặc biệt sau hai tuổi.
Artsavsky và cộng sự đã nghiên cứu một cách tỉ mỉ – tương ứng với đặc điểm nuôi dưỡng mà xuất hiện những động tác vận động tương ứng; thời kỳ nuôi bằng sữa hoàn thiện (5-6 tháng), thời kỳ kết hợp cả bú sữa mẹ và cho ăn thêm (7-12 tháng), trẻ đã biết đứng. Trẻ đang bú lớn nhanh hơn ở nửa năm đầu so với nửa năm cuối. Cân nặng tăng gấp đôi vào khoảng 4 tháng sau khi sinh (60 năm trước đây thì phải đến tháng thứ 6 mới đạt đến trọng lượng đó). Tuy nhiên trong thời kỳ phát triển này, cũng phụ thuộc vào cá thể, điều đó phản ánh tuổi sinh học không giống nhau. Các tác giả nhấn mạnh rằng, về đại thể những thời kỳ tiếp theo là một quá trình phát triển thống nhất, liên tục, sự phân định thời kỳ cần có điều kiện. Hầu như mỗi một thời kỳ đều mang trong đó một số dấu vết của thời kỳ đã qua và mầm mống của thời kỳ tiếp sau đó!
Thời thơ ấu sớm được tính từ 1 đến 3 tuổi. Ở lứa tuổi này giảm tăng trưởng kích thước thân thể cả tương đối lẫn tuyệt đối, đặc biệt sau hai tuổi. Đến tuổi thứ 2-3 kết thúc mọc răng sữa. Trong tuổi vườn trẻ này (1-3 tuổi) trẻ đã biết đi, biết chạy.
Ở trẻ từ 1-3 tuổi kích thước đầu và thân mình tăng hơn so với chân và tay nhưng tất nhiên những đặc điểm về tỷ lệ này của thân thể không biểu hiện được rõ bằng trẻ đang bú (nhũ nhi). Trước ba tuổi cơ xương vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự tồn tại của chức năng trương lực điều nhiệt. Trong lứa tuổi này điều đó được thể hiện rõ là ở trạng thái nghỉ ngơi vẫn ghi được hoạt động điện cơ.
Sau khi tư thế đứng được thực hiện, hằng số tăng trưởng ở trẻ em giảm xuống, chỉ đạt được 0,669 ở nam và 0,649 ở nữ. Các giá trị này được duy trì cho đến tuổi 12-13 (Shmalgauzen).
Theo ý kiến các tác giả khác từ 3 tuổi xuất hiện câu hỏi ở trẻ “cái gì đây” (đây là cái gì), có nghĩa là tăng rõ rệt mối quan hệ gắn bó với sự vật xung quanh. Lẽ tự nhiên trong thời kỳ này còn tăng mạnh các hoạt động và khả năng làm việc về cơ bắp liên quan đến các trò chơi. Đến hai tuổi đã phát triển tiếng nói tương đối dồi dào, trẻ đã có thể biết được từ 200-400 từ, những từ ngữ này trẻ có thể nói thành câu dài đến 2-3 từ, đó là những câu rập khuôn ngắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *