Tin tức

Tiêu chuẩn sinh lý cho sự phân định

Xây dựng sự phân định thời kỳ phát triển cá thể cần thiết phải có sự thống nhất thuật ngữ.
Từ lâu vấn đề chưa giải quyết được là những tiêu chuẩn sinh lý nào làm cơ sở cho sự phân định các thời kỳ theo lứa tuổi. Những số liệu nghiên cứu của nhiều tác giả cho phép đi đến kết quả: tiêu chuẩn cơ bản chủ yếu cần thiết cho việc phân chia quá trình phát triển cá thể thành các thời kỳ riêng biệt là sự tương quan của cơ thể với môi trường tương ứng trong một giai đoạn hay một thời kỳ, trong quá trình phát triển cá thể cơ thể thay đổi đồng nhất. Những đặc điểm cấu trúc và chức năng được tạo nên bởi các tác động tương hồ của tất cả các cơ quan và hệ thống ở mức độ khác nhau của sự liên kết từ trong tế bào cho đến giữa các hệ thống. Chính vì thế về chất lượng các tiêu chuẩn phân định thời kỳ theo lứa tuổi đã dùng rộng rãi các chỉ số tích phân như chỉ số tăng trưởng, các chỉ số về thay đổi hình dáng cơ thể, sự phân loại đặc biệt hình thái chức năng của các hệ thống sinh lý, các đặc điểm nhân cách của đứa trẻ, những cái phản ảnh sự đạt đến một thời kỳ nhất định của sự phát triển cá thể.
Để xây dựng sự phân định thời kỳ phát triển cá thể cần thiết phải có sự thống nhất thuật ngữ. Với khái niệm thời kỳ – nói lên sự phân chia các khoảng thời gian của quá trình phát triển cá thể, trong giới hạn đó, các đặc điểm chức năng sinh lý ít nhiều phải giống nhau. Trong khuôn khổ chu kỳ cần được chia ra các pha riêng biệt, mỗi một pha có đặc điểm riêng (Artsavsky).
Chuyển từ một chu kỳ này sang một chu kỳ khác là một giai đoạn nhảy vọt của phát triển cá thể (một số tác giả dùng thuật ngữ – “thời kỳ đột biến” hay “giai đoạn đột biến”.
Chuyển từ một thời kỳ này sang một thời kỳ khác phải có sự biểu hiện nhảy vọt hoặc đột biến được xác định bởi một ranh giới thời gian rõ rệt; trong thời gian đó các hệ thống khác nhau của các cơ quan hoạt động ở một mức mới, ổn định cần thiết cho sự thích nghi với điều kiện mới của môi trường. Chính giai đoạn nhảy vọt hoặc đột biến đó được thể hiện bởi sự rời rạc của quá trình phát triển cá thể. Giai đoạn nhảy vọt được chuyển từ một mức sinh lý có tính chất đặc thù sang một mức sinh lý khác mà về chất không giống nhau.
Sự cần thiết về phương pháp là phải dựa vào các tiêu chuẩn sinh lý của sự phân định các thời kỳ theo đuổi đã được I.A.Artsavsky đề cập đến.

Chỉ mất 30s để đọc thông tin này::

Lựa chọn thuốc stud 100 giúp phái mạnh chủ động trong việc kiểm soát cảm xúc và thời gian xuất tinh, chống xuất tinh sớm, đồng thời kéo dài thời gian ân ái, cho bạn thêm những giây phút thăng hoa trong tình yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *