Tin tức

Tìm hiểu về tuổi sinh học

Tìm hiểu về tuổi sinh họcSự phức tạp khi xác định tuổi sinh học được tạo nên do tính không đồng nhất của sự lão hóa các cơ quan và hệ thống.
Chúng ta có thể nói rằng nghiên cứu tuổi sinh học con người là một vấn đề rất lý thú, nó sẽ là một chương đặc biệt trong môn học nghiên cứu “kéo dài sự sống tích cực”.
Tuy nhiên vấn đề không đơn giản, để hoàn thành chương trình đặc biệt đó cần có sự liên kết của nhiều môn khoa học thuộc các chuyên ngành khác nhau.
Tuổi sinh học luôn luôn gắn liền với những biến đổi bệnh lý do tuổi tác gây nên, gắn với sự tìm kiếm những điều kiện tăng khả năng lao động cũng như những nguyên nhân ảnh hưởng đến tuổi thọ con người. Một vấn đề nữa không kém phần quan trọng – nghiên cứu tuổi sinh học sẽ giúp chúng ta tìm hiểu sự lão hóa các cơ quan, hệ thống của con người và động vật. Nhưng chúng ta không quên rằng phân tích, tìm kiếm các tiêu chuẩn như thế nào để có thể thu được kết quả tương đối chính xác về tuổi sinh học của con người trong quá trình lão hóa là một vấn đề vô cùng khó khăn. Sự phức tạp khi xác định tuổi sinh học được tạo nên do tính không đồng nhất của sự lão hóa các cơ quan và hệ thống, do bởi tính đa dạng của cơ chế thích nghi – cơ chế tạo nên sự cân bằng nội môi. Khi đánh giá các chỉ số tương ứng của tuổi sinh học và sự tương quan của chúng với tuổi theo lịch cần tính đến nhiều yếu tố đặc trưng cho quần thể đã cho (quần thể nghiên cứu) – đó là vấn đề dân tộc, những điều kiện địa lý và kinh tế.
Xác định tuổi sinh học cho phép đánh giá sự khác biệt mang tính chất cá thể về nhịp độ lão hóa nhưng chúng ta không quên nguồn gốc đã gây nên sự khác biệt – đặc biệt di truyền, ăn uống, nghề nghiệp, lối sống… Phân tích, tìm kiếm nhứng nhân tố làm cho quá trình lão hóa nhanh lên hay chậm lại chính là nhiệm vụ của môn lão hóa khoa vệ sinh (Gerohygiene). Sự “đóng góp” của môi trường ngoài đã tạo nên những khác biệt mang tính chất cá thể khi hóa già phải được so với sự “đóng góp” các yếu tố bên trong (di truyền). Các phương pháp đánh giá ảnh hưởng của di truyền lên tuổi sinh học ít được đề cập đến trong văn liệu của thế giới. Người ta cho rằng trong tương lai có thể tìm thấy những số liệu mới về vai trò của di truyền và môi trường trong việc hình thành những quy luật lão hóa thuộc cá thể.
Nhờ sự phát triển của y sinh học và các ngành khoa học khác mà tuổi thọ trung bình của con người ngày một tăng và hy vọng đến một lúc nào đó sẽ tiến sát tuổi thọ tối đa;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *