Tin tức

Tính chất phát triển lão hóa

Không đồng thì, không đồng mức, không đồng tốc, không đồng hướng.
Không phải chỉ lúc về già mà toàn bộ cuộc sống là thể hiện một chuỗi liên tục những biến đổi cơ bản môi trường trong của cơ thể, nghĩa là phá đi sự cân bằng nội môi một cách thường xuyên rồi lập lại nội cân bằng mới. Sự lão hóa được đặc trưng bởi những biến đổi trạng thái chức năng của cơ thể, các khả năng tiềm năng của nó một cách thường xuyên, sự biến đổi đó được xếp thành 4 giai đoạn: 1) Mức chức năng cơ bản thích hợp nhất và các khả năng tiềm năng cao của nó được biểu hiện khi căng thẳng. 2) Duy trì mức chức năng tiềm năng cơ bản dù có những biến đổi theo tuổi, nhờ sự có mặt của các cơ chế điều hòa thích nghi. 3) Duy trì mức chức năng cơ bản và giảm các khả năng tiềm năng do tăng các rối loạn theo tuổi và hạn chế những thay đổi thích nghi – điều hòa. 4) Giảm mức chức năng cơ bản, sự thiểu năng rõ rệt của nó do bởi giảm khả năng thích nghi của cơ thể.
Sự phát triển lão hóa có những tính chất sau: không đồng thì, không đồng mức, không đồng tốc, không đồng hướng, không đồng thì – là sự khác biệt về sự khác biệt về thời gian đi vào lão hóa của các tổ chức, các cơ quan, các hệ thống riêng biệt. Ví dụ – từ tuổi 13-15 tuyến ức ở người bắt đầu teo, tuyến sinh dục – ở thời kỳ mãn kinh, còn một số chức năng của tuyến yên được duy trì cho đến rất già. Không đồng mức – đó là sự thể hiện không giống nhau quá trình lão hóa trong các cơ quan khác nhau, trong các cấu trúc khác nhau của cùng một cơ quan. Ví dụ – sự lão hóa vùng bó của vỏ thượng thận được thể hiện ít hơn so với vùng cầu và vùng lưới. Những biến đổi theo tuổi không giống nhau xảy ra ở các trường hợp khác nhau của vỏ não bộ v.v. Không đồng tốc – đó là sự phát triển những biến đổi theo tuổi với tốc độ khác nhau. Trong tổ chức này xuất hiện khá sớm, chúng tiến triển chậm, tương đối nhịp nhàng; trong tổ chức khác phát triển muộn nhưng tiến triển nhanh hơn, và cuối cùng không đồng hướng – đó là xu hướng khác nhau của những biến đổi theo tuổi liên quan đến ức chế một số quá trình sống này và hoạt hoá một số quá trình khác trong một cơ thể đang lão hóa.
Tuổi thọ
Trong bất kỳ trường hợp nào, sự sống lâu vẫn là một hiện tượng đặc biệt trong thế giới động vật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *