Tin tức

Trọng lượng não của nam và nữ

Thời kỳ có trọng lượng não lớn nhất ở tuổi 21-30 đối với nam và 16-20 đối với nữ.
Theo số liệu của Nikitiuk (1983) ở trẻ từ 6-9 tháng tuổi trọng lượng não tăng từ 2-2,5 lần, đến 2-3 tuổi tăng lên 3 lần; đến 6-7 tuổi tăng 4 lần. Ở trẻ 24 tháng trọng lượng não bằng khoảng 76% (ở nam) và 79% (ở nữ) của người lớn.
Khi phân tích kết quả thống kê theo đơn vị năm chúng tôi thấy rằng ở tuổi thứ 3 trọng lượng não ở nam và ở nữ bằng nhau, nhưng sau lứa tuổi này có sự khác biệt về giới tính.
Từ 1 đến 15-19 tuổi trọng lượng não tăng lên nhưng tốc độ tăng trưởng giảm dần (Frolkis, 1975).
Ở lứa tuổi từ 15 đến 19 trọng lượng não đạt đến gần giá trị lớn nhất, từ đây tốc độ tăng trưởng trọng lượng não giảm cho đến tuổi 30-34. Thời kỳ có trọng lượng não lớn nhất – tuổi 30 (Lenvin,1978). Chúng tôi cho rằng ở thời kỳ này các yếu tố thần kinh của não bộ đạt đến mức hoàn thiện. Đến tuổi 65-69 thì biểu hiện thu teo của não bộ khá rõ. Những số liệu của chúng tôi phù hợp với nhiều tác giả: não bộ biến đổi theo lứa tuổi, tăng trưởng nhanh trọng lượng não ở thời kỳ đầu, từ 6 đến 10 tuổi chuyển sang thời kỳ tăng chậm, thời kỳ đó tiếp tục cho đến 21, đến 30 tuổi, sau đó trọng lượng não giảm dần. Với nam lứa tuổi 20—29 não bộ trung bình cân nặng 1383g, tuổi 50-59 sẽ là 1341g và tuổi 80-89 chỉ còn 1281g. Ở nữ biến đổi trọng lượng não biểu hiện thấp hơn (Frolkis, 1975). Đối với người Nga và người Ucraina. Levin M.G thu được những kết quả sau:
Theo M.G.Levin (1978) thời kỳ có trọng lượng não lớn nhất ở tuổi 21-30 đối với nam và 16-20 đối với nữ: ở tuổi già trọng lượng não suy giảm. Trong tài liệu nhân chủng học cho thấy những con số khác nhau về trọng lượng trung bình của não bộ: Topinar xác định trọng lượng trung bình não bộ người u lứa tuổi 20 đến 60 là 1361g với nam và 1200g đối với nữ; cao hơn chút ít, trọng lượng não trung bình của người miền trung nước Đức là 1405g đối với nam lứa tuổi 15-29 và 1275g đối với nữ cùng lứa tuổi đó; V.V. Bunak xác định trọng lượng não trung bình của nam giới trưởng thành với một con số tròn – 1400g, với nữ là 1270g (trích theo Levin, 1978).
Khi phân tích những kết quả biến đổi trọng lượng não từ 1 tháng đến 84 tuổi chúng tôi thấy rằng tăng trưởng tối đa trọng lượng não được bắt đầu từ tháng thứ nhất cho đến tháng thứ 12, tốc độ tăng trưởng cao nhất xẩy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *