Tin tức

Trọng lượng não

Não bộ được phát triển sớm hơn bất kỳ phần nào khác của cơ thể (Tanner, 1968, 1979) nó có đường cong tăng trưởng sau khi sinh khá đặc biệt. Đối với người Việt Nam, qua con số thống kê trọng lượng não từ 1 tháng tuổi cho đến 84 tuổi chúng tôi thấy biến động như sau:
Nhóm tuổi từ 1 đến 24 tháng – sau khi sinh trọng lượng não tăng lên, một tháng sau trọng lượng não đã đạt đến 473,57+52,78g và qua từng tháng một trọng lượng não gia tăng rõ rệt, đến tháng thứ 6 đã đạt đến 680,71+16,78g. Như vậy trong vòng 6 tháng đầu trọng lượng não đã tăng lên được trên dưới 200g. Đến tháng thứ 12 đạt đến 904,47+9,47g. Sau 18 tháng trọng lượng não là 929,34+1,36g. Đến 24 tháng sẽ là 1001,81+3,80.
Nếu chúng ta đem so sánh trọng lượng não của các thời kỳ nói trên với não bộ lúc có trọng lượng lớn nhất trong quá trình phát triển cá thể (lúc 30-40 tuổi), ta có các tỷ lệ sau: sau một tháng trọng lượng não đã đạt được 35% trọng lượng não lúc cao nhất ở nam giới và 38% ở nữ giới; sau một năm- 66% đối với nam và 72% đối với nữ; sau 24 tháng – 73% đối với nam và 79% đối với nữ. Qua khảo sát sự diễn biến trên đồ thị chúng tôi thấy trọng lượng não tăng trong 12 tháng sau khi sinh theo phương trình Y=ax+b.
Trọng lượng não tính theo đơn vị năm được thể hiện trên bảng 17. Rõ ràng đến 4 tuổi trọng lượng não ở nam đạt đến 1148,23+5,57g, còn nữ 1060,47+17,60g so với não bộ tuổi trưởng thành, nam đạt 84%, nữ 80%.
Từ 5-9 tuổi đến 20-24 ở nam và đến 15-19 tuổi ở nữ trọng lượng não tăng chậm, từ sau lứa tuổi đó cho đến 30-34 tuổi, (cả hai giới) trọng lượng não tăng không đáng kể ( p>0,05). Trong khoảng từ 20-24 tuổi đối với nam và15-19 tuổi đối với nữ cho đến 60-64 tuổi trọng lượng não giảm dần ở nam cũng như ở nữ.
Chúng ta biết rằng trọng lượng não của người ít phụ thuộc vào trọng lượng thân thể, nhưng quá trình phát triển sau khi sinh của người Việt Nam có sự liên quan giữa tăng, giảm trọng lượng não và trọng lượng thân thể. Nghiên cứu trọng lượng não sau khi sinh Schade và Ford (1973) đã nhận xét: não của trẻ sơ sinh rất lớn. Chiếm đến 10% trọng lượng thân thể. Ở thời kỳ hoàn thiện sinh dục trọng lượng não chỉ còn bằng 2% trọng lượng cơ thể, mặc dù trọng lượng tuyệt đối của não từ 350g lúc mới sinh lên đến 125g (ở nữ) và 1375g (ở nam) lúc trưởng thành.
Không tính đến trẻ sơ sinh, chúng tôi thu được những số liệu thống kê trên bảng 18.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *